Tuin

In onze tuin hebben we in de loop van de jaren best wat soorten vogels maar ook andere dieren gespot. Deze waarnemingen zijn vanaf 2009 vastgelegd. Tot nu toe heb ik 100 soorten dieren op de foto kunnen vastleggen waarvan een aantal met een wildcamera. Nog niet alle foto's zijn geplaatst, wordt aan gewerkt.
Gewone bosmuis
Apodemus sylvaticus
Zwarte kraai
Corvus corone
Zwarte mees
Periparus ater
Gaai
Garrulus glandarius
Koperwiek
Turdus iliacus
Merel (man)
Turdus merula
Merel (vrouw)
Turdus merula
Huismus (man)
Passer domesticus
Schrijvertje
Gyrinus natator
Blinde bij
Eristalis tenax
Akkerhommel
Bombus pascuorum
Bont zandoogje
Pararge aegeria
Groot koolwitje
Pieris brassicae
Atalanta
Vanessa atalanta
Turkse tortel
Streptopelia decaocto
Witkoppige staartmees
Aegithalos caudatus (var)
Vos
Vulpes vulpes
Sijs
Spinus spinus
Groenling
Chloris chloris
Heggenmus
Prunella modularis