Vogels

Vogelwaarnemingen van Lenie Doornkamp.
Inmiddels heb ik 231 verschillende vogelsoorten gefotografeerd. In de loop van de jaren hoop ik de minder mooie foto's te kunnen vervangen door betere. Vogels in gevangenschap staan in een ander album.
Steenuil Athene noctua : Steenuil, Athene noctua, uil, Overijssel, Rode lijst, Little owl, Midden-regge  Gekraagde roodstaart man Phoenicurus phoenicurus : Gekraagde roodstaart, Common redstart, vliegenvanger, Nieuw-Buinen, Drenthe  Zwarte zee-eend Melanitta nigra : Zwarte zee-eend, Melanitta nigra, Common Scoter, beschermd, niet-broedvogel 
Middelste zaagbek Mergus serrator : Middelste zaagbek, mergus serrator, Zweden  Zwarte specht Drycopus martius : Zwarte specht, Drycopus martius, Zweden  Bonte vliegenvanger man Ficedula hypoleuca : bonte vliegenvanger, European Pied flycatcher, Ficedula hypoleuca, vliegenvanger 
Bonte vliegenvanger vrouw Ficedula hypoleuca : bonte vliegenvanger, European Pied flycatcher, Ficedula hypoleuca, vliegenvanger  Witte kwikstaart Motacilla alba : Witte kwikstaart, Motacilla alba, White Wagtail, kwikstaart, Hellendoorn, Overijssel  Krooneend man Netta rufina : Krooneend, Netta rufina, Red-crested Pochard, eend, Veluwemeer 
Tafeleend man Aythya ferina : Tafeleend, Common Pochard, Aythya ferina, eend, Drontermeer, Flevoland  Tafeleend vrouw Aythya ferina : Tafeleend, Common Pochard, Aythya ferina, eend, Drontermeer, Flevoland  Groene specht vrouw Picus viridis : Drenthe, Nieuw-Buinen, groene specht, vogel, specht, Picus viridis, Green Woodpecker, Grünspecht, Pic-vert, Pito real, Picchio verde, Grønspaette, Viherikka, Grønnspett, Gröngöling 
Ringmus Passer montanus : ringmus, passer montanus, Tree sparrow, Drenthe, rode lijst, Emmen, HJVogelkijkhutten  Ekster Pica pica : Ekster, Pica pica, Magpie, kraai, standvogel, Drenthe, Emmen, HJVogelkijkhutten  Heggenmus Prunella modularis : Heggenmus, prunella modularis, Dunnock, Emmen, Drenthe, HJVogelkijkhutten 
Kleine barmsijs Acanthis cabaret : Kleine barmsijs, Acanthis cabaret, Lesser Redpoll, vink, Emmen, HJVogelkijkhutten  Waterhoen Gallinula chloropus : Common moorhen, waterhoen, Groningen, Vogelhut Veendam  Tjiftjaf Phylloscopus collybita : Common Chiffchaff, Phylloscopus collybita, Groningen, Vogelhut Veendam 
Roze spreeuw Pastor roseus : Roze spreeuw, Pastor roseus, Rosy starling, Sturnidea, Texel, Noord-Holland  Koekoek man Cuculus canorus : Cuckoo, Cuculus canorus, Drenthe, Zomervogel. Vrij talrijke broedvogel, Oranje, Diependal, doortrekker in vrij groot aantal, koekoek, rode lijst  Zwarte wouw Milvus migrans : Black Kite, sperwer, Müritz, Duitsland 
Nachtegaal Luscinia megarhynchos : Common nightingale, vliegenvanger, Duitsland, rode lijst  Zeearend Haliaeetus albicilla : Zeearend, Haliaeetus albicilla, White-tailed Eagle, sperwer, rode lijst, Müritz, Duitsland  Rode wouw Milvus milvus : Rode wouw, Milvus milvus, havik, roofvogel, Duitsland, Müritz 
Raaf Corvus corax : kraai, rode lijst, Duitsland, Müritz  Grote karekiet Acrocephalus arundinaceus : Great Reed Warbier, rietzanger, Duitsland, Müritz, Rode lijst  Fazant hen Phasianus colchicus : fazant, hen, phasianus colchicus, Pheasant, exoot, geïntroduceeerd, jaarvogel, standvogel, Exloo, Drenthe 
IJsvogel Alcedo atthis : ijsvogel, Kingfisher, Alcedo atthis, blauwe flits, schaarse broedvogel  Grote lijster Turdus viscivorus : Vogelhut Veendam, grote lijster, Turdus viscivorus, vliegenvanger, Rode lijst  Witgat Tringa ochropus : Vogelhut Veendam, waterplas, witgat, Tringa ochropus, Green sandpiper, Groningen, doortrekker, jaargast, wintergast, zomergast 
Oehoe Bubo bubo : vogel, uil, oehoe, Bubo bubo, Eagle Owl, Strigidae, rode lijst, Winterswijk, Steengroeve  Brilduiker Bucephala clangula : Brilduiker, Bucephala clangula, Common goldeneye, eend, rode lijst, uiterst schaarse broedvogel, jaarrond aanwezig, wintergast in vrij groot aantal, Exloo, Kremer's zandgat  Waterpieper Anthus spinoletta : Anthus spinoletta, Water pipit, kwikstaart, doortrekker en wintergast in vrij klein aantal, Lofargebied, waterpieper 
Grote bonte specht Dendrocopus major : Grote bonte specht, Dendrocopus major, Great spotted Woodpecker, talrijke broedvogel, jaarrond aanwezig, Emmen, HJVogelkijkhutten, grote bonte specht  Vink Fringilla coelebs : Chaffinch, doortrekker, fotohut, jaarvogel, vink, wintervogel, Emmen, HJVogelkijkhutten  Roodborst Erithacus rubecula : Robin, broedvogel, doortrekker, fotohut, jaarvogel, lijster, wintervogel, Emmen, HJVogelkijkhutten 
Sijs Carduelis spinus : Sijs, Carduelis spinis, Siskin, vink, Emmen, HJVogelkijkhutten  Koperwiek Turdus iliacus : Koperwiek, Redwing, Turdus iliacus, Exloo, Drenthe, Vliegenvanger, wintervogel, doortrekker  Zwartkeellijster Turdus atrogularis : vogel, zeer zeldzaam, zwartkeellijster, Turdus atrogularis, Groningen, Scheemda 
Kramsvogel Turdus pilaris : Fieldfare, Drenthe, Buinen, doortrekker, jaarvogel, lijster, wintergast  Zwartkop Sylvia atricapilla : zwartkop, Sylvia atricapilla, Blackcap, zanger, zeer talrijke broedvogel, wegtrekkend, doortrekker, witnergast, Groningen, Bellingwolde  Grote zaagbek vrouw Mergus merganser : Goosander, Mergus merganser, eend, grote zaagbek, Bronneger, Drenthe 
Grote zaagbek man Mergus merganser : Goosander, Mergus merganser, eend, grote zaagbek, Buinen, Drenthe  Grote barmsijs Acanthis flammea : Acanthis flammea, Grote barmsijs, Mealy, Redpoll, vink, Emmen, Drenthe, zeldzame broedvogel  Beflijster Turdus torquatus : Beflijster, Ring Ouzel, Turdus torquatus, Vliegenvanger, Muscicapidae, doortrekker in vrij klein aantal, schaars, Stadskanaal, Groningen 
Grote mantelmeeuw Larus marinus : Great Black-backed Gull, Meeuw, Rode lijst, Lauwersmeergebied, Lauwersoog  Dwergarend Hieraaetus pennatus : Portugal, Alentejo, Malagueira, Évora, Booted Eagle, dwergarend, Hieraaetus pennatus  Woudaap man Ixobrychus minutus : Heerenveen, Woudaap, Ixobrychus minutus, zeldaaam, reiger 
Woudaap vrouw Ixobrychus minutus : Heerenveen, Woudaap, Ixobrychus minutus, zeldaaam, reiger  Goudplevier Pluvialis apricaria : Goudplevier, Pluvialis apricaria, European Golden Plover, Rode lijst, Texel  Ralreiger Ardeola ralloides : Groningen, Leinwijk, Zeer zeldzaam, Zuidlaardermeer, ralreiger, Ardeola ralloides 
Orpheusspotvogel Hippolais polyglotta : Hippolais polyglotta, orpheusspotvogel, zeer zeldzaam, Anderen, Drenthe, Melodious Warbler  Vuurgoudhaan Regulus ignacapillus : Vuurgoudhaan, Common Firecrest, Regulus ignacapillus, Exloo, Drenthe  Baardman man Panurus biarmicus : Baardma, Bearded Reedling, rietvogel, Lofargebied, Drenthe 
Baardman vrouw Panurus biarmicus : Baardma, Bearded Reedling, rietvogel, Lofargebied, Drenthe  Kraanvogel Grus grus : kraanvogel, Common crane, Grus grus, Lofargebied, Exloo, Buinen, Drenthe  Casarca man Tadorna ferruginea : Casarca, Tadorna ferruginea, Ruddy Shelduck, eend, Holte, Groningen 
Nonnetje man Mergellus albellus : Nonnetje, Smew, Mergellus albellus, eend, rode lijst, Diependal, Oranje, Drenthe  Nonnetje vrouw Mergellus albellus : Nonnetje, Smew, Mergellus albellus, eend, rode lijst, Diependal, Oranje, Drenthe  Ringsnaveleend man Aythya collaris : Ringsnaveleend, Aythya collaris, eend, zeer zeldzaam, Appingedam, Groningen 
Klapekster Lanius excubitor : Klapekster, Lanius excubitor, Greaut Grey Shrike, klauwier, Lofargebied, Drenthe, Buinen, Exloo, rode lijst  Kuifeend man Athya fuligula : Kuifeend, Tufted Duck, Athya fuligula, eend, vrij talrijke broedvogel, doortrekker, wintervogel in groot aantal, Borger, Drenthe  Kuifeend vrouw Athya fuligula : Kuifeend, Tufted Duck, Athya fuligula, eend, vrij talrijke broedvogel, doortrekker, wintervogel in groot aantal, Lofargebied, Drenthe 
Roerdomp Botaurus stellaris : roerdomp, Botaurus stellaris, Eurasian Bittern, rode lijst, Groningen, Stadskanaal  Torenvalk Falco tinnunculus : Torenvalk, Falco tinnunculus, Kestrel, roofvogel, valk, Buinen, Drenthe  Wilde zwaan Cygnus cygnus : Groningen, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, Vrij algemeen, Wilde zwaan, wintergast 
Zwartbuikwaterspreeuw Cinclus cinclus : Cinclus cinclus, Dipper, Drenthe, Emmen, waterspreeuw  Noordse kauw Corvus monedula monedula : Corvus monedula monedula, Friesland, Noordse kauw, Schiermonnikoog  Oeverpieper Anthus petrosus : Friesland, Rock pipet, Schiermonnikoog, oeverpieper, pieper 
Brandgans Branta leucopsis : Barnacle goose, Schiermonnikoog, Westerplas, brandgans  Witbuikrotgans Branta hrota : Friesland, Pale-bellied Brent Goose, Schiermonnikoog, Westerplas, rode lijst, witbuikrotgans  Pijlstaart man Anas acuta : Anas acuta, Friesland, Northern pintail, Schiermonnikoog, eend, pijlstaart, rode lijst 
Visarend Pendion haliaetus : Groningen, Osprey, Pendion haliaetus, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, doortrekker, roofvogel, visarend  Watersnip Gallinago gallinago : Common Snipe, Groningen, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, strandloper, watersnip  Paapje Saxicola rubetra : Drenthe, Lofar-gebied, Muscicapidae, Saxicola rubetra, Vliegenvangers, Whinchat, paapje, rode lijst 
Slechtvalk Falco peregrinus : Falco peregrinus, Oostvaardersplassen, Peregrine Falcon, rode lijst, slechtvalk  Zwarte ooievaar Ciconia nigra : Black Stork, Groningen, Stadskanaal, doortrekker in uiterst klein aantal, ooievaar, zeldzaam  Gekraagde roodstaart vrouw Phoenicurus phoenicurus : Common Redstart, Flevoland, Oostvaardersplassen, broedvogel, doortrekker, gekraagde roodstaart, lijster, zomervogel 
Boomvalk Falco subbuteo : Drenthe, Dwingelderveld, Hobby, boomvalk, rode lijst, valk, zomervogel  Slangenarend Circaetus gallicus : Drenthe, Dwingelderveld, Short-toed Snake Eagle, roofvogel, slangenarend  Lachstern Gelochelidon nilotica : Groningen, Gull-billed Tern, Heeresmeer, Nieuwe Pekela, doortrekker, lachstern, rode lijst, stern, zeldzaam 
Zanglijster Turdus philomelos : Drenthe, Nieuw-Buinen, Song Trush, Turdus philomelos, algemene broedvogel, doortrekker en wintergast in groot aantal, vliegenvanger, wegtrekkend, zanglijster, zeer talrijk  Geoorde fuut Podiceps nigricollis : 't Roegwold, Black-necked Grebe, Groningen, Jaarvogel. Schaarse broedvogel, Podiceps nigricollis, doortrekker in vrij klein aantal, fuut, geoorde fuut, wintervogel in zeer klein aantal  Witwangstern Chlidonias hybrida : 't Roegwold, Chlidonias hybrida, Groningen, Whiskered Tern, onregelmatige broedvogel, stern, witwangstern, zeldzaam 
Zwarte stern Chlidonias niger : 't Roegwold, Black Tern, Chlidonias niger, Groningen, Zomervogel. Vrij schaarse broedvogel, doortrekker in zeer groot aantal, rode lijst, zwarte stern  Snor Locustella luscinioides : Groningen, Locustella luscinioides, Onlanden, Savi's Warbler, Zomervogel. Vrij schaarse broedvogel, doortrekker in onbekend aantal, rode lijst, snor  Bosrietzanger Acrocephalus palustris : Acrocephalus palustris, Exloo, Lofar, Marsh Warbler, Zomervogel. Talrijke broedvogel, bosrietzanger, doortrekker in vrij klein aantal 
Zomertortel Streptopelia turtur : Streptopelia turtur, Texel, Turtle Dove, Vrij talrijke broedvogel, rode lijst, wegtrekkend, zomertortel  Stormmeeuw Larus canus : Common Gull, Larus canus, Texel, doortrekker en wintergast in zeer, groot aantal, jaarrond aanwezig, meeuw, stormmeeuw, vrij schaarse broedvogel  IJseend Clangula hyemalis : Clangula hyemalis, Doortrekker en wintergast in klein aantal, Long-tailed Duck, Texel, ijseend, zeldzaam 
Kanoet Calidris canutus : Calidris canutus, Doortrekker en witnergast in groot aantal, Red Knot, Texel, jaargast, kanoet, zomergast in vrij klein aantal  Grote stern Sterna sandvicensis : Sandwich Tern, Sterna sandvicensis, Texel, Vrij talrijke broedvogel, doortrekker in vrij groot aantal, grote stern, jaarvogel, rode lijst, wintervogel in uiterst klein aantal  Oeverloper Actitis hypoleucos : Actitis hypoleucos, Jaarvogel. Uiterst schaarse broedvogel, doortrekker in vrij groot aantal, oeverloper, rode lijst, wintervogel in uiterst klein aantal, zomervogel in zeer klein aantal 
Vale gier Gyps fulvus : Griffon Vulture, Gyps fulvus, Texel, vale gier, zeldzaam  Braamsluiper Sylvia curruca : (Vrij) talrijke broedvogel, Lesser Whitethroat, Stadskanaal, Sylvia curruca, doortrekker in vrij klein aantal, grasmus, zomervogel  Zomertaling man Anas querquedula : Drenthe, Garganey, Lofargebied, doortrekker, eend, rode lijst, schaarse broedvogel, zomervogel 
Koekoek vrouw Cuculus canorus : Cuckoo, Cuculus canorus, Groningen. Zomervogel. Vrij talrijke broedvogel, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, doortrekker in vrij groot aantal, koekoek, rode lijst  Rotsduif Columba livia : Monchique, Portugal, Rock Dove, Rotsduif  Roodstuitzwaluw Hirundo daurica : Monchique, Portugal, Red dumped Swallow, roodstuitzwaluw 
Alpengierzwaluw Tachymarptis melba : alpengierzwaluw, Portugal, Armacao de Pera  Hop Upupa epops : Hoopoe, Hop, In Nederland onregelmatige broedvogel, Portugal, Ria Formosa, doortrekker en zomergast in uiterst klein aantal.  Blauwe ekster Cyanopica cooki : Cyanopica cooki, Portugal, Ria Formosa, blauwe ekster 
Bijeneter Meropus apiaster : Bee-eater, Portugal, Ria Formosa, Zomervogel. In Nederland onregelmatige broedvogel. Doortrekker in uiterst klein aantal., bijeneter  Kuifleeuwerik Galerida cristata : Crested Lark, Portugal, Ria Formosa  Strandplevier Charadrius alexandrinus : Kentish Plover, Portugal, Ria Formosa 
Dwergstern Sterna albifrons : Little Tern, Portugal, Ria Formosa  Steltkluut - vrouw Himantopus himantopus : Black-winged Stilt, Portugal, Ria Formosa  Steltkluut - man Himantopus himantopus : Black-winged Stilt, Portugal, Ria Formosa 
Krombekstrandloper Calidris ferruginea : Curlew Sandpiper, Portugal, Ria Formosa  Koereiger Bubulcus ibis : Cattle Egret, Portugal, Ria Formosa  Dodaars Tachibaptus ruficollis : Little Grebe, Portugal, Ria Formosa 
Graszanger Cisticola juncidis : Portugal, Ria Formosa, Zitting Cisitcola, waaierstaartrietzanger  Kleine zilverreiger Egretta garzetta : Little Egret, Portugal, Ria Formosa  Regenwulp Numenius phaeopus : Portugal, Regenwulp, Ria Formosa, Whimbrel 
Blauwe rotslijster Monticola solitarius : Portugal, blauwe rotslijster, Blue Rock Thrush, Monticola solitarius  Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros aterrimus : Zwarte roodstaart, ondersoort, Portugal, Phoenicurus ochruros aterrimus, Black Redstart  Jan van Gent Morus Bassanus : Northern Gannet, Jan van Gent, Morus Bassanus, Sagres, Portugal 
Zwarte spreeuw Sturnus unicolor : Sagres, Portugal, zwarte spreeuw, Sturnus unicolor, Spotless Starling  Parkgans Anser anser forma domestica : Buinen, Lofar, aanatidae, eendvogel, parkgans  Goudvink man Pyrrhula pyrrhula : Bullfinch, Emmen, Jaarvogel. Vrij talrijke broedvogel, doortrekker en wintervogel in vrij klein tot vrij groot aantal, goudvink, vink 
Goudvink vrouw Pyrrhula pyrrhula : Bullfinch, Jaarvogel. Vrij talrijke broedvogel, doortrekker en wintervogel in vrij klein tot vrij groot aantal, fotohut Wildernistrek, goudvink, vink  Smient vrouw Anas Penelope : Eelde-Paterswolde, Jaarvogel. Uiterst schaarse broedvogel, Mareca penelope, Onlanden, Wigeon, doortrekker, eend, smient, wintergast  Smient man Anas Penelope : Eelde-Paterswolde, Jaarvogel. Uiterst schaarse broedvogel, Mareca penelope, Onlanden, Wigeon, doortrekker, eend, smient, wintergast 
Toendrarietgans Anser serrirostris : Toendrarietgans, Anser serrirostris, Tundra Bean Goose, eend, Exloo, Drenthe  Bonte kraai Corvus cornix : bonte kraai, Corvus cornix, Hooded Crow, Corvus cornix, Stadskanaal, Jaargast, doortrekker en wintergast in vrij klein aantal, zomergast in uiterst klein aantal, incidentele broedvogel  Zwarte kraai Corvus corone : zwarte kraai, Corvus corone, Carrion Crow, kraai, Stadskanaal, Groningen 
Matkop Poecile montanus : Matkop, Poecile montanus, Willow Tit, fotohut Wildernistrek, Vledder, Drenthe  Groenling Carduelis chloris : fotohut Wildernistrek, groenling, Carduelis chloris, Greenfich, vink, Vledder, Drenthe  Kleine zwaan Cygnus bewickii : kleine zwaan, Cygnus bewickii, Bewick's Swan, eend, Anatidae, Buinen, Drenthe, doortrekker, wintergast 
Roek Corvus frugilegus : roek, corvus frugilegus, kraai, Corvidae, koloniebroeder, Nieuw-Buinen, Drenthe  Zwarte ruiter Tringa erythropus : Breebaartpolder, Groningen, Spotted Redshank, doortrekker, jaargast, strandloper, wintergast, zwarte ruiter  Kleine vliegenvanger Ficedula parva : Drenthe, Red-breasted Flycatcher, Schoonloo, doortrekker, vliegenvanger, zeldzaam 
Grasmus Sylvia communis : Buinen, Drenthe, Exloo, Lofar, Whitethroat, doortrekker, zanger, zomervogel  Gierzwaluw Apus apus : Buinen, Drenthe, Exloo, Lofar, broedvogel, common Swift, doortrekker, zomervogel  Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros : Black Redstart, Drenthe, Nieuw-Buinen, Zwarte roodstaart, lijster 
Fitis Phylloscopus trochilus : Flevoland, Oostvaardersplassen, Willow Warbler, fitis, zanger  Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus : Flevoland, Oostvaardersplassen, Sedge Warbler, rietzanger, zanger  Tuinfluiter Sylvia borin : Garden Warbler, Oostvaardersplassen, Sylvia borin, tuinfluiter, zanger 
Scholekster Haematopus ostrolegus : Oystercatcher, scholekster, Exloerveen, Drenthe  Rietgors man Emberiza schoeniclus : Buinen, Drenthe, Exloo, Lofar, Reed Bunting, doortrekker, gors, jaarvogel  Rietgors - vrouw Emberiza schoeniclus : Drenthe, Nieuw-Buinen, Reed Bunting, doortrekker, gors, jaarvogel, visvijver 
Roodborsttapuit man Saxicola torquata : Buinen, Drenthe, Exloo, Lofar, doortrekker, jaarvogel, lijster, wintervogel  Roodborsttapuit vrouw Saxicola torquata : Stadskanaal, Veenhuizerstukken, doortrekker, jaarvogel, lijster, roodborsttapuit, wintervogel  Grote Canadese Gans Branta canadensis : Greater Canada Goose, eend, jaarvogel, wintervogel 
Smelleken Falco columbarius : Drenthe, Lofar, Merlin, smelleken, valk  Wilde eend Anas platyrhynchos : Mallard, broedvogel, doortrekker, eend, jaarvogel, wintervogel  Sperwer Accipiter nisus : Sperwer, Accipiter nisus, Sparrowhawk, doortrekker, havik, jaarvogel, wintergast, Drenthe 
Indische gans Anser indicus : Bar-headed Goose, Drenthe, Lofar, exoot, gans, indische gans  Ooievaar Ciconia ciconia : Grijpskerk, Groningen, White Stork, ooievaar  Meerkoet Fulica atra : Buinen, Coot, Drenthe, Exloo, Lofar, doortrekker, jaarvogel, ral, wintervogel 
Vink vrouw Fringilla coelebs : Chaffinch, doortrekker, jaarvogel, vink, wintervogel  Kuifmees Parus cristatus : Crested Tit, HBN3, Lemele, Overijssel, fotohut, kuifmees, mees  Appelvink Coccothraustes coccothraustes : HBN3, Hawfinch, Lemele, Overijssel, appelvink, fotohut, vink 
Havik Accipiter gentilis : Drenthe, Goshawk, Nieuw-Buinen, havik, roofvogel  Putter Carduelis carduelis : Goldfinch, Stadskanaal, doortrekker, jaarvogel, vink, wintervogel  Gaai Garrulus glandarius : gaai, vlaamse gaai, garrulus glandarius, kraai, Drenthe 
Keep Fringilla montifringilla : Brambling, jaargast, vink, wintergast, zomergast  Goudhaan Regulus regulus : Goldcrest, Groningen, Stadskanaal, goudhaan, zangvogel  Kolgans Anser albifrons : Drenthe, Greater White-fronted Goose, Lofar, doortrekker, eend, jaarvogel, wintervogel 
Glanskop Poecile palustris : Drenthe, Marsh tit, fotohut, glanskop, mees, vledder  Boomklever Sitta europaea : Drenthe, Nuthatch, boomklever, fotohut, jaarvogel, standvogel, vledder, vogelhut  Tapuit Oenanthe oenanthe : Buinen, Exloo, Lofar, Northern Wheatear, doortrekker, rode lijst, vliegenvanger, zomervogel 
Huismus man Passer domesticus : Drenthe, House sparrow, Nieuw-Buinen, jaarvogel, mus, standvogel  Huismus vrouw Passer domesticus : Drenthe, House sparrow, Nieuw-Buinen, jaarvogel, mus, standvogel  Pimpelmees Parus caeruleus : Blue tit, Drenthe, Nieuw-Buinen, doortrekker, jaarvogel, mees, standvogel 
Kleine strandloper Calidris minuta : Drenthe, Little Stint, Lofar, buinen-Exloo, kleine strandloper, strandloper  Waterral Rallus aquaticus : Drenthe, Lofar, Water Rail, ral Buinen-Exloo, waterral  Groenpootruiter Tringa nebularia : Buinen, Drenthe, Exloo, Greenshank, Lofar, doortrekker, strandloper, wintergast, zomergast 
Graspieper Anthus pratensis : Drenthe, Lofar, Meadow Pipit, graspieper, kwikstaart  Purperreiger Ardea purpurea : Drenthe, Lofar, Purple Heron, buinen-Exloo, purperreiger, reiger  Kneu man Simyra albovenosa : Drenthe, Exloo, Linnet, doortrekker, jaarvogel, wintervogel 
Kneu vrouw Simyra albovenosa : Drenthe, Exloo, Linnet, doortrekker, jaarvogel, wintervogel  Roodhalsfuut Podiceps grisegena : Diependal, Drenthe, Kijkhut, Red-necked Grebe, fuut, roodhalsfuut  Grauwe kiekendief - man Circus Pygargus : Groningen, Montagu's Harrier, Reiderwolderpolder, havik, kiekendief 
Rosse grutto Limosa lapponica : Bar-tailed Godwit, Terschelling, doortrekker, jaargast, wintergast  Steenloper Arenaria interpres : Ruddy Turnstone, Terschelling, doortrekker, jaargast, steenloper, strandloper, wintergast, zomergast  Visdief Sterna hirundo : Common Tern, Terschelling-Harlingen, Waddenzee, stern 
Kleine mantelmeeuw Larus graellsii : Friesland, Lesser Black-backed Gull, Terschelling-Harlingen, Waddenzee, mantelmeeuw, meeuw  Wintertaling man Anas crecca : Anas crecca, Groningen, Stadskanaal, Teal, Veenhuizerstukken, eend, rode lijst, wintertaling  Wintertaling vrouw Anas crecca : Anas crecca, Groningen, Stadskanaal, Teal, Veenhuizerstukken, eend, rode lijst, wintertaling 
Grote zilverreiger Casmerodius albus : Great Egret, Groningen, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, grote zilverreiger, reiger  Kievit Vanellus vanellus : Drenthe, Exloo, Lapwing, Lofar, doortrekker, jaarvogel, plevier, wintervogel  Geelgors Emberiza citrinella : Yellowhammer, geelgors, gors, vledder, vogelhut 
Blauwborst man Luscinia svecica : Bluethroat, Buine, Drenthe, Exloo, Lofar, zanger  Blauwborst vrouw Luscinia svecica : Bluethroat, Groningen, Jaap Deensgat, Lauwersmeer  Knobbelzwaan Cygnus olor : Buinen, Exloo, Lofar, Mute Swan, eend, jaarvogel, wintergast 
Heremietibis Geronticus eremita : Barlage-Barkhoorn, Groningen, Northern Bald Ibis, ibis  Tureluur Tringa totanus : Groningen, Onnerpolder, Redshank, doortrekker, jaarvogel, strandloper, wintervogel  Kokmeeuw Croicocephalus ridibundu : Black-headed Gull, Jaarvogel. Zeer talrijke broedvogel, Onnerpolder, doortrekker en wintervogel in zeer groot aantal, kokmeeuw, meeuw 
Veldleeuwerik Alauda arvensis : Groningen, Onnerpolder, doortrekker, jaarvogel, leeuwerik, skylark, wintervogel  Kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus : Drenthe, Lofar, Reed Warbler, buinen-Exloo, zangvogel  Bosruiter Tringa glareola : Stadskanaal, Veenhuizerstukken, Wood Sandpiper, strandloper 
Kleine plevier Charadrius dubius : Groningen, Little Ringed Plover, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, plevier  Buizerd Buteo buteo : Common Buzzard, Groningen, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, buizerd, roofvogel, vogel  Bontbekplevier Charadrius hiaticula : Breebaartpolder, Dollard, Groningen, Ringed Plover, plevier 
Zwarte zwaan Cygnus atratus : Drenthe, Nieuw-Buinen, exoot, vloeivelden, zwaan, zwarte zwaan  Koolmees Parus major : Drenthe, Great tit, broedvogel, doortrekker, fotohut, jaarvogel, mees, vledder  Staartmees Aegithalos caudatus : Drenthe, Long-tailed tit, fotohut, jaarvogel, mees, standvogel, vledder 
Merel vrouw Turdus merula : Common Blackbird, Drenthe, doortrekker, jaarvogel, lijster, vledder, vogelhut, wintervogel  Merel man Turdus merula : Common Blackbird, Drenthe, doortrekker, jaarvogel, lijster, vledder, vogelhut, wintervogel  Holenduif Columba oenas : Drenthe, Stock Dove, duif, holenduif, vledder, vogelhut 
Europese kanarie Serinus serinus : Assen, Drenthe, vink, zeldzaam  Pestvogel Bombycilla garrulus : Assen, Bohemian Waxwing, Drenthe, pestvogel  Zwarte mees Parus ater : Coal Tit, Drenthe, Nieuw-Buinen, mees, zwarte mees 
Oosterse zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros phoenicuroides : Drenthe, Eastern Black Redstart, Oosterse zwarte roodstaart, Rolde, Zeer zeldzaam, lijster  Heilige ibis Threskiornis aethiopicus : Drenthe, Exloërveen, Sacred ibis, escape, ibis, jaarvogel  Roodpootvalk Falco vespertinus : Ellersinghuizerveld, Groningen, Red-footed Falcon, Ruiten Aa, Smeerling, doortrekker, valk, zeldzaam 
Lammergier Gypaetus barbatus : gier, baardgier, havik, aaseter, Griekenland, Kreta, lammergier, roofvogel  Zwarte ibis Plegadis falcinellus : Glossy ibis, Groningen, Kropswolderbuitenpolder, dwaalgast, ibis, zeldzaam  Houtduif Columba palumbus : Drenthe, Nieuw-Buinen, Wood Pigeon, doortrekker, duif, jaarvogel, wintervogel 
Steppekiekendief Circus macrourus : Pallid Harrier, Lofar, Drenthe, Exloerveen, zeldzaam  Boerenzwaluw Hirundo rustica : Barn Swallow, Groningen, Onnerpolder, doortrekker, zomervogel, zwaluw  Wulp Numenius arquata : Curlew, Texel, doortrekker, jaarvogel, strandloper, wintervogel 
Rotgans Branta bernicla : Dark-bellied Brent Goose, Texel, eend, trekvogel, wintergast  Drieteen strandloper Calidris alba : Sanderling, doortrekker, jaargast, strandloper, wintergast  Grutto Limosa limosa : Black-tailed Godwit, Buinen, Drenthe, Exloo, Lofar, doortrekker, jaarvogel, strandloper 
Ruigpootbuizerd Buteo Lagopes : Buinen, Drenthe, Rough-legged Buzzard, doortrekker, havik, wintergast  Ransuil Asio otus : Bellingwolde, Groningen, Long-eared owl, doortrekker, jaarvogel, uil  Grauw klauwier Lanius collurio : Drenthe, Gasterse Duinen, Red-backed Shrike, doortrekker, klauwier, zomervogel 
Blauwe reiger Ardea cinerea : Emmen, Grey heron, doortrekker, jaarv, reiger, wintervogel  Huiszwaluw Delichon urbicum : House Martin, doortrekker, zomervogel, zwaluw  Kluut Recurvirostra avosetta : De Putten, Hondsbosse zeewering, Noord-Holland, Pied Avocet, Schoorl, doortrekker, jaarvogel, wintervogel 
Lepelaar Platalea leucorodia : Eurasian Spoonbill, broedvogel, doortrekker, ibis, zomervogel  Grote gele kwikstaart Motacilla cinerea : Buinen, Drenthe, Exloo, Grey Wagtail, Lofar, doortrekker, jaarvogel, kwikstaart, wintervogel  Kemphaan Kemphaan : Groningen, Ruff, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, doortrekker, jaarvogel, kemphaan, strandloper, wintervogel 
Oeverzwaluw Riparia riparia : Oeverzwaluw, Drenthe, Lofargebied, Sand martin, zwaluw  Krakeend vrouw Anas strepera : Gadwall, Schiermonnikoog, doortrekker, eend, jaarvogel, wintervogel  Krakeend man Anas strepera : Gadwall, Schiermonnikoog, doortrekker, eend, jaarvogel, wintervogel 
Fuut Podiceps cristatus : Great Crested Grebe, Schiermonnikoog, doortrekker, fuut, jaarvogel, wintervogel  Slobeend man Anas clypeata : Northern Shoveler, Schiermonnikoog, doortrekker, eend, jaarvogel, wintervogel  Slobeend vrouw Anas clypeata : Northern Shoveler, Schiermonnikoog, doortrekker, eend, jaarvogel, wintervogel 
Grauwe gans Anser anser : Greylag Goose, doortrekker, eend, jaarvogel, wintergast  Roodhalsgans Branta ruficollis : Red-breasted Goose, Schiermonnikoog, eend, wintergast  Eider Somateria mollissima : Eider, Schiermonnikoog, eend, jaarvogel, wintervogel 
Zilvermeeuw Larus argentatus : Herring Gull, doortrekker, jaarvogel, jmeeuw, wintervogel  Boompieper Anthus trivialis : Drenthe, Lofar, Tree pipit, buinen-Exloo, kwikstaart  Gele kwikstaart Motacilla flava : Blue-headed Wagtail, Groningen, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, doortrekker, kwikstaart, zomervogel 
Spreeuw Sturnus vulgaris : Starling  Bergeend  Winterkoning Troglodytes troglodytes : Drenthe, Nieuw-Buinen, Winter Wren, doortrekker, jaarvogel, standvogel, winterkoning 
Kleine rietgans Anser brachyrhynchus : Groningen, Pink-footed Goose, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, doortrekker, eend, wintergast  Blauwe kiekendief vrouw Circus cyaneus : Hen Harrier, doortrekker, havik, jaarvogel, wintervogel  Bruine kiekendief vrouw Circus aeruginosus : Groningen, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, bruine kiekendief, havik 
Aalscholver Phalacrocorax carbo : Great Cormorant, Groningen, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, aalscholver, doortrekker, jaarvogel, wintervogel  Boomkruiper Certhia brachydactyla : Breda, Short-toed Treecreeper, boomkruiper, jaarvogel, standvogel  Nijlgans Alopochen aegyptiaca : Egyptian Goose, eend, jaarvogel, wintervogel 
Fazant haan Phasianus colchicus : Pheasant, exoot, fazant, geïntroduceeerd, jaarvogel, standvogel  Kauw Corvus monedula : Jackdaw, doortrekker, jaarvogel, kraai, wintervogel  Zilverplevier Pluvialis squatarola : Grey Plover, doortrekker, jaargast, plevier, wintergast 
Huismus Zwitserland Passer domesticus : Wallis, onbekend, zwitserland  Notenkraker Nucifraga caryocatactes : kraai, notenkraker, Zwitserland, Wallies  Postduif Columba : Drenthe, Koster-Doornkamp, Nieuw-Buinen, Pigeon, postduif, vliegen 
Turkse tortel Streptopelia decaocto : Collared Dove, Stadskanaal, doortrekker, duif, jaarvogel  Muskuseend Cairina moschata : Soestdijk, muskuseend, eend, gedomesticeerd