Vogels

09-02-2008—09-06-2020
Vogelwaarnemingen van Lenie Doornkamp. Inmiddels heb ik 247 verschillende vogelsoorten gefotografeerd. Het gaat mij hier hoofdzakelijk om de soorten, in de loop van de jaren hoop ik de minder mooie foto's te kunnen vervangen door betere. Vogels in gevangenschap staan in een ander album.
Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata
Grauwe vliegenvanger
Muscicapa striata
Morinelplevier Charadrius morinellus
Morinelplevier
Charadrius morinellus
Temmincks Strandloper Calidris Temminckii
Temmincks Strandloper
Calidris Temminckii
Sprinkhaanzanger Locustella naevia
Sprinkhaanzanger
Locustella naevia
Rosse stekelstaart Oxyura jamaicensis
Rosse stekelstaart
Oxyura jamaicensis
Schildraaf Corvus albus
Schildraaf
Corvus albus
Meenatortel Streptopelia orientalis orientalis
Meenatortel
Streptopelia orientalis orientalis
Halsbandparkiet Psittacula krameri
Halsbandparkiet
Psittacula krameri
Kokardezaagbek Lophodytes cucullatus
Kokardezaagbek
Lophodytes cucullatus
Brilduiker man Bucephala clangula
Brilduiker man
Bucephala clangula