Vogels

Vogelwaarnemingen van Lenie Doornkamp. Inmiddels heb ik 275 verschillende vogelsoorten gefotografeerd. Het gaat mij hier hoofdzakelijk om de soorten, in de loop van de jaren hoop ik de minder mooie foto's te kunnen vervangen door betere. Vogels in gevangenschap staan in een ander album.
Taigarietgans
Anser fabalis
IJseend
Clangula hyemalis
Steppekievit
Vanellus gregarius
Buidelmees
Remiz pendulinus
Bosgors
Emberiza rustica
Noordse kwikstaart
Motacilla flava thunbergi
Draaihals
Jynx torquilla
Sneeuwgans
Anser caerulescens
Witoogeend
Aythya nyroca
Middelste bonte specht
Dendrocoptes medius
Velduil
Asio flammeus
Strandleeuwerik
Eremophila alpestris
Alk
Alca torda
Zeekoet
Uria aalge
Bonte kraai
Corvus cornix
Pontische meeuw
Larus cachinnans
Paapje
Saxicola rubetra
Daurische klauwier
Lanius isabellinus
Grauwe kiekendief man
Circus pygargus
Korhoen
Lyrurus tetrix