Vogels

Vogelwaarnemingen van Lenie Doornkamp.
Inmiddels heb ik 216 verschillende vogelsoorten gefotografeerd, alle in het wild. In de loop van de jaren hoop ik de minder mooie foto's te kunnen vervangen door betere.
Zwartkeellijster Turdus atrogularis : vogel, zeer zeldzaam, zwartkeellijster, Turdus atrogularis, Groningen, Scheemda  Grote zaagbek vrouw Mergus merganser : Goosander, Mergus merganser, eend, grote zaagbek, Bronneger, Drenthe  Grote zaagbek man Mergus merganser : Goosander, Mergus merganser, eend, grote zaagbek, Buinen, Drenthe 
20171204-barmsijs Acanthis flammea : Acanthis flammea, Mealy, Redpoll, vink, Emmen, Drenthe, zeldzame broedvogel  Beflijster Turdus torquatus : Beflijster, Ring Ouzel, Turdus torquatus, Vliegenvanger, Muscicapidae, doortrekker in vrij klein aantal, schaars, Stadskanaal, Groningen  Zeearend Haliaeetus albicilla : White-tailde Eagle, Sperwer, roofvogel, Lauwersmeergebied, Ezumakeeg 
Grote mantelmeeuw Larus marinus : Great Black-backed Gull, Meeuw, Rode lijst, Lauwersmeergebied, Lauwersoog  Dwergarend Hieraaetus pennatus : Portugal, Alentejo, Malagueira, Évora, Booted Eagle, dwergarend, Hieraaetus pennatus  Woudaap man Ixobrychus minutus : Heerenveen, Woudaap, Ixobrychus minutus, zeldaaam, reiger 
Woudaap vrouw Ixobrychus minutus : Heerenveen, Woudaap, Ixobrychus minutus, zeldaaam, reiger  Goudplevier Pluvialis apricaria : Goudplevier, Pluvialis apricaria, European Golden Plover, Rode lijst, Texel  Ralreiger Ardeola ralloides : Groningen, Leinwijk, Zeer zeldzaam, Zuidlaardermeer, ralreiger, Ardeola ralloides 
Orpheusspotvogel Hippolais polyglotta : Hippolais polyglotta, orpheusspotvogel, zeer zeldzaam, Anderen, Drenthe, Melodious Warbler  Waterpieper Anthus spinoletta : Anthus spinoletta, Water pipit, Lofargebied, waterpieper  Vuurgoudhaan Regulus ignacapillus : Vuurgoudhaan, Common Firecrest, Regulus ignacapillus, Exloo, Drenthe 
Baardman man Panurus biarmicus : Baardma, Bearded Reedling, rietvogel, Lofargebied, Drenthe  Baardman vrouw Panurus biarmicus : Baardma, Bearded Reedling, rietvogel, Lofargebied, Drenthe  Kraanvogel Grus grus : kraanvogel, Common crane, Grus grus, Lofargebied, Exloo, Buinen, Drenthe 
Casarca man Tadorna ferruginea : Casarca, Tadorna ferruginea, Ruddy Shelduck, eend, Holte, Groningen  Nonnetje man Mergellus albellus : Nonnetje, Smew, Mergellus albellus, eend, rode lijst, Diependal, Oranje, Drenthe  Nonnetje vrouw Mergellus albellus : Nonnetje, Smew, Mergellus albellus, eend, rode lijst, Diependal, Oranje, Drenthe 
Brilduiker man Bucephala clangula : Brilduiker, Bucephala clangula, Common goldeneye, eend, rode lijst, zeldzame broedvogel, Veenhuizerstukken, Stadskanaal, Groningen  Ringsnaveleend man Aythya collaris : Ringsnaveleend, Aythya collaris, eend, zeer zeldzaam, Appingedam, Groningen  Klapekster Lanius excubitor : Klapekster, Lanius excubitor, Greaut Grey Shrike, klauwier, Lofargebied, Drenthe, Buinen, Exloo, rode lijst 
Kuifeend man Athya fuligula : Kuifeend, Tufted Duck, Athya fuligula, eend, vrij talrijke broedvogel, doortrekker, wintervogel in groot aantal, Borger, Drenthe  Kuifeend vrouw Athya fuligula : Kuifeend, Tufted Duck, Athya fuligula, eend, vrij talrijke broedvogel, doortrekker, wintervogel in groot aantal, Lofargebied, Drenthe  Roerdomp Botaurus stellaris : roerdomp, Botaurus stellaris, Eurasian Bittern, rode lijst, Groningen, Stadskanaal 
Torenvalk Falco tinnunculus : Torenvalk, Falco tinnunculus, Kestrel, roofvogel, valk, Buinen, Drenthe  Wilde zwaan Cygnus cygnus : Groningen, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, Vrij algemeen, Wilde zwaan, wintergast  Zwartbuikwaterspreeuw Cinclus cinclus : Cinclus cinclus, Dipper, Drenthe, Emmen, waterspreeuw 
Noordse kauw Corvus monedula monedula : Corvus monedula monedula, Friesland, Noordse kauw, Schiermonnikoog  Oeverpieper Anthus petrosus : Friesland, Rock pipet, Schiermonnikoog, oeverpieper, pieper  Brandgans Branta leucopsis : Barnacle goose, Schiermonnikoog, Westerplas, brandgans 
Witbuikrotgans Branta hrota : Friesland, Pale-bellied Brent Goose, Schiermonnikoog, Westerplas, rode lijst, witbuikrotgans  Pijlstaart man Anas acuta : Anas acuta, Friesland, Northern pintail, Schiermonnikoog, eend, pijlstaart, rode lijst  Groene specht Picus viridis : Delden, Green Woodpecker, Hof van Twente, Picus viridis, groene specht, rode lijst, specht 
Visarend Pendion haliaetus : Groningen, Osprey, Pendion haliaetus, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, doortrekker, roofvogel, visarend  Watersnip Gallinago gallinago : Common Snipe, Groningen, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, strandloper, watersnip  Witgat Tringa ochropus : Green sandpiper, Groningen, Stadskanaal, Tringa ochropus, Veenhuizerstukken, doortrekker, jaargast, wintergast, witgat, zomergast 
Paapje Saxicola rubetra : Drenthe, Lofar-gebied, Muscicapidae, Saxicola rubetra, Vliegenvangers, Whinchat, paapje, rode lijst  Slechtvalk Falco peregrinus : Falco peregrinus, Oostvaardersplassen, Peregrine Falcon, rode lijst, slechtvalk  Zwarte ooievaar Ciconia nigra : Black Stork, Groningen, Stadskanaal, doortrekker in uiterst klein aantal, ooievaar, zeldzaam 
Gekraagde roodstaart vrouw Phoenicurus phoenicurus : Common Redstart, Flevoland, Oostvaardersplassen, broedvogel, doortrekker, gekraagde roodstaart, lijster, zomervogel  Boomvalk Falco subbuteo : Drenthe, Dwingelderveld, Hobby, boomvalk, rode lijst, valk, zomervogel  Slangenarend Circaetus gallicus : Drenthe, Dwingelderveld, Short-toed Snake Eagle, roofvogel, slangenarend 
Lachstern Gelochelidon nilotica : Groningen, Gull-billed Tern, Heeresmeer, Nieuwe Pekela, doortrekker, lachstern, rode lijst, stern, zeldzaam  Zanglijster Turdus philomelos : Drenthe, Nieuw-Buinen, Song Trush, Turdus philomelos, algemene broedvogel, doortrekker en wintergast in groot aantal, vliegenvanger, wegtrekkend, zanglijster, zeer talrijk  Geoorde fuut Podiceps nigricollis : 't Roegwold, Black-necked Grebe, Groningen, Jaarvogel. Schaarse broedvogel, Podiceps nigricollis, doortrekker in vrij klein aantal, fuut, geoorde fuut, wintervogel in zeer klein aantal 
Witwangstern Chlidonias hybrida : 't Roegwold, Chlidonias hybrida, Groningen, Whiskered Tern, onregelmatige broedvogel, stern, witwangstern, zeldzaam  Zwarte stern Chlidonias niger : 't Roegwold, Black Tern, Chlidonias niger, Groningen, Zomervogel. Vrij schaarse broedvogel, doortrekker in zeer groot aantal, rode lijst, zwarte stern  Snor Locustella luscinioides : Groningen, Locustella luscinioides, Onlanden, Savi's Warbler, Zomervogel. Vrij schaarse broedvogel, doortrekker in onbekend aantal, rode lijst, snor 
Bosrietzanger Acrocephalus palustris : Acrocephalus palustris, Exloo, Lofar, Marsh Warbler, Zomervogel. Talrijke broedvogel, bosrietzanger, doortrekker in vrij klein aantal  Ekster Pica pica : Magpie, Nieuw-Buinen, Pica pica, ekster, jaarvogel, standvogel, talrijke broedvogel  Zomertortel Streptopelia turtur : Streptopelia turtur, Texel, Turtle Dove, Vrij talrijke broedvogel, rode lijst, wegtrekkend, zomertortel 
Stormmeeuw Larus canus : Common Gull, Larus canus, Texel, doortrekker en wintergast in zeer, groot aantal, jaarrond aanwezig, meeuw, stormmeeuw, vrij schaarse broedvogel  IJseend Clangula hyemalis : Clangula hyemalis, Doortrekker en wintergast in klein aantal, Long-tailed Duck, Texel, ijseend, zeldzaam  Kanoet Calidris canutus : Calidris canutus, Doortrekker en witnergast in groot aantal, Red Knot, Texel, jaargast, kanoet, zomergast in vrij klein aantal 
Grote stern Sterna sandvicensis : Sandwich Tern, Sterna sandvicensis, Texel, Vrij talrijke broedvogel, doortrekker in vrij groot aantal, grote stern, jaarvogel, rode lijst, wintervogel in uiterst klein aantal  Oeverloper Actitis hypoleucos : Actitis hypoleucos, Jaarvogel. Uiterst schaarse broedvogel, doortrekker in vrij groot aantal, oeverloper, rode lijst, wintervogel in uiterst klein aantal, zomervogel in zeer klein aantal  Vale gier Gyps fulvus : Griffon Vulture, Gyps fulvus, Texel, vale gier, zeldzaam 
Braamsluiper Sylvia curruca : (Vrij) talrijke broedvogel, Lesser Whitethroat, Stadskanaal, Sylvia curruca, doortrekker in vrij klein aantal, grasmus, zomervogel  Zomertaling man Anas querquedula : Drenthe, Garganey, Lofargebied, doortrekker, eend, rode lijst, schaarse broedvogel, zomervogel  Koekoek vrouw Cuculus canorus : Cuckoo, Cuculus canorus, Groningen. Zomervogel. Vrij talrijke broedvogel, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, doortrekker in vrij groot aantal, koekoek, rode lijst 
Koekoek man Cuculus canorus : Cuckoo, Cuculus canorus, Groningen. Zomervogel. Vrij talrijke broedvogel, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, doortrekker in vrij groot aantal, koekoek, rode lijst  Rotsduif Columba livia : Monchique, Portugal, Rock Dove, Rotsduif  Roodstuitzwaluw Hirundo daurica : Monchique, Portugal, Red dumped Swallow, roodstuitzwaluw 
Oeverzwaluw Riparia riparia : Armacao de Pera, Portugal, Sand Martin, oeverzwaluw  Hop Upupa epops : Hoopoe, Hop, In Nederland onregelmatige broedvogel, Portugal, Ria Formosa, doortrekker en zomergast in uiterst klein aantal.  Blauwe ekster Cyanopica cooki : Cyanopica cooki, Portugal, Ria Formosa, blauwe ekster 
Bijeneter Meropus apiaster : Bee-eater, Portugal, Ria Formosa, Zomervogel. In Nederland onregelmatige broedvogel. Doortrekker in uiterst klein aantal., bijeneter  Kuifleeuwerik Galerida cristata : Crested Lark, Portugal, Ria Formosa  Strandplevier Charadrius alexandrinus : Kentish Plover, Portugal, Ria Formosa 
Dwergstern Sterna albifrons : Little Tern, Portugal, Ria Formosa  Steltkluut - vrouw Himantopus himantopus : Black-winged Stilt, Portugal, Ria Formosa  Steltkluut - man Himantopus himantopus : Black-winged Stilt, Portugal, Ria Formosa 
Krombekstrandloper Calidris ferruginea : Curlew Sandpiper, Portugal, Ria Formosa  Koereiger Bubulcus ibis : Cattle Egret, Portugal, Ria Formosa  Dodaars Tachibaptus ruficollis : Little Grebe, Portugal, Ria Formosa 
Graszanger Cisticola juncidis : Portugal, Ria Formosa, Zitting Cisitcola, waaierstaartrietzanger  Kleine zilverreiger Egretta garzetta : Little Egret, Portugal, Ria Formosa  Regenwulp Numenius phaeopus : Portugal, Regenwulp, Ria Formosa, Whimbrel 
Blauwe rotslijster Monticola solitarius : Portugal, blauwe rotslijster, Blue Rock Thrush, Monticola solitarius  Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros aterrimus : Zwarte roodstaart, ondersoort, Portugal, Phoenicurus ochruros aterrimus, Black Redstart  Jan van Gent Morus Bassanus : Northern Gannet, Jan van Gent, Morus Bassanus, Sagres, Portugal 
Zwarte spreeuw Sturnus unicolor : Sagres, Portugal, zwarte spreeuw, Sturnus unicolor, Spotless Starling  Parkgans Anser anser forma domestica : Buinen, Lofar, aanatidae, eendvogel, parkgans  Goudvink man Pyrrhula pyrrhula : Bullfinch, Emmen, Jaarvogel. Vrij talrijke broedvogel, doortrekker en wintervogel in vrij klein tot vrij groot aantal, goudvink, vink 
Goudvink vrouw Pyrrhula pyrrhula : Bullfinch, Jaarvogel. Vrij talrijke broedvogel, doortrekker en wintervogel in vrij klein tot vrij groot aantal, fotohut Wildernistrek, goudvink, vink  Smient vrouw Anas Penelope : Eelde-Paterswolde, Jaarvogel. Uiterst schaarse broedvogel, Mareca penelope, Onlanden, Wigeon, doortrekker, eend, smient, wintergast  Smient man Anas Penelope : Eelde-Paterswolde, Jaarvogel. Uiterst schaarse broedvogel, Mareca penelope, Onlanden, Wigeon, doortrekker, eend, smient, wintergast 
Toendrarietgans Anser serrirostris : Toendrarietgans, Anser serrirostris, Tundra Bean Goose, eend, Exloo, Drenthe  Bonte kraai Corvus cornix : bonte kraai, Corvus cornix, Hooded Crow, Corvus cornix, Stadskanaal, Jaargast, doortrekker en wintergast in vrij klein aantal, zomergast in uiterst klein aantal, incidentele broedvogel  Zwarte kraai Corvus corone : zwarte kraai, Corvus corone, Carrion Crow, kraai, Stadskanaal, Groningen 
Matkop Poecile montanus : Matkop, Poecile montanus, Willow Tit, fotohut Wildernistrek, Vledder, Drenthe  Groenling Carduelis chloris : fotohut Wildernistrek, groenling, Carduelis chloris, Greenfich, vink, Vledder, Drenthe  Kleine zwaan Cygnus bewickii : kleine zwaan, Cygnus bewickii, Bewick's Swan, eend, Anatidae, Buinen, Drenthe, doortrekker, wintergast 
Roek Corvus frugilegus : roek, corvus frugilegus, kraai, Corvidae, koloniebroeder, Nieuw-Buinen, Drenthe  Zwarte ruiter Tringa erythropus : Breebaartpolder, Groningen, Spotted Redshank, doortrekker, jaargast, strandloper, wintergast, zwarte ruiter  Kleine vliegenvanger Ficedula parva : Drenthe, Red-breasted Flycatcher, Schoonloo, doortrekker, vliegenvanger, zeldzaam 
Grasmus Sylvia communis : Buinen, Drenthe, Exloo, Lofar, Whitethroat, doortrekker, zanger, zomervogel  Gierzwaluw Apus apus : Buinen, Drenthe, Exloo, Lofar, broedvogel, common Swift, doortrekker, zomervogel  Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros : Black Redstart, Drenthe, Nieuw-Buinen, Zwarte roodstaart, lijster 
Fitis Phylloscopus trochilus : Flevoland, Oostvaardersplassen, Willow Warbler, fitis, zanger  Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus : Flevoland, Oostvaardersplassen, Sedge Warbler, rietzanger, zanger  Tuinfluiter Sylvia borin : Garden Warbler, Oostvaardersplassen, Sylvia borin, tuinfluiter, zanger 
Scholekster Haematopus ostrolegus : Oystercatcher, scholekster, Exloerveen, Drenthe  Rietgors man Emberiza schoeniclus : Buinen, Drenthe, Exloo, Lofar, Reed Bunting, doortrekker, gors, jaarvogel  Rietgors - vrouw Emberiza schoeniclus : Drenthe, Nieuw-Buinen, Reed Bunting, doortrekker, gors, jaarvogel, visvijver 
Roodborsttapuit man Saxicola torquata : Buinen, Drenthe, Exloo, Lofar, doortrekker, jaarvogel, lijster, wintervogel  Roodborsttapuit vrouw Saxicola torquata : Stadskanaal, Veenhuizerstukken, doortrekker, jaarvogel, lijster, roodborsttapuit, wintervogel  Grote lijster Turdus viscivorus : Mistle thrush, broedvogel, doortrekker, jaarvogel, lijster, wintervogel 
Grote Canadese Gans Branta canadensis : Greater Canada Goose, eend, jaarvogel, wintervogel  Smelleken Falco columbarius : Drenthe, Lofar, Merlin, smelleken, valk  Wilde eend Anas platyrhynchos : Mallard, broedvogel, doortrekker, eend, jaarvogel, wintervogel 
Sperwer Accipiter nisus : Sperwer, Accipiter nisus, Sparrowhawk, doortrekker, havik, jaarvogel, wintergast, Drenthe  Indische gans Anser indicus : Bar-headed Goose, Drenthe, Lofar, exoot, gans, indische gans  Ooievaar Ciconia ciconia : Grijpskerk, Groningen, White Stork, ooievaar 
Meerkoet Fulica atra : Buinen, Coot, Drenthe, Exloo, Lofar, doortrekker, jaarvogel, ral, wintervogel  Grote bonte specht mnl Dendrocopus major : Great Spotted Woodpecker, HBN3, Lemele, Overijssel, fotohut, specht  Vink man Fringilla coelebs : Chaffinch, HBN3, doortrekker, fotohut, jaarvogel, vink, vogelhut, wintervogel 
Vink vrouw Fringilla coelebs : Chaffinch, doortrekker, jaarvogel, vink, wintervogel  Kuifmees Parus cristatus : Crested Tit, HBN3, Lemele, Overijssel, fotohut, kuifmees, mees  Appelvink Coccothraustes coccothraustes : HBN3, Hawfinch, Lemele, Overijssel, appelvink, fotohut, vink 
Havik Accipiter gentilis : Drenthe, Goshawk, Nieuw-Buinen, havik, roofvogel  Putter Carduelis carduelis : Goldfinch, Stadskanaal, doortrekker, jaarvogel, vink, wintervogel  Ringmus Passer monanus : Ringmus, Passer montanus, Tree sparrow, Drenthe, mus, doortrekker, jaarvogel, wintervogel 
Gaai Garrulus glandarius : gaai, vlaamse gaai, garrulus glandarius, kraai, Drenthe  Keep Fringilla montifringilla : Brambling, jaargast, vink, wintergast, zomergast  Goudhaan Regulus regulus : Goldcrest, Groningen, Stadskanaal, goudhaan, zangvogel 
Kolgans Anser albifrons : Drenthe, Greater White-fronted Goose, Lofar, doortrekker, eend, jaarvogel, wintervogel  Roodborst Erithacus rubecula : Robin, broedvogel, doortrekker, fotohut, jaarvogel, lijster, vledder, wintervogel  Glanskop Poecile palustris : Drenthe, Marsh tit, fotohut, glanskop, mees, vledder 
Boomklever Sitta europaea : Drenthe, Nuthatch, boomklever, fotohut, jaarvogel, standvogel, vledder, vogelhut  Tapuit Oenanthe oenanthe : Buinen, Exloo, Lofar, Northern Wheatear, doortrekker, rode lijst, vliegenvanger, zomervogel  Huismus man Passer domesticus : Drenthe, House sparrow, Nieuw-Buinen, jaarvogel, mus, standvogel 
Huismus vrouw Passer domesticus : Drenthe, House sparrow, Nieuw-Buinen, jaarvogel, mus, standvogel  Pimpelmees Parus caeruleus : Blue tit, Drenthe, Nieuw-Buinen, doortrekker, jaarvogel, mees, standvogel  Witte kwikstaart Motacilla alba : Groningen, Pied Wagtail, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, doortrekker, jaarvogel, kwikstaart, wintervogel 
Kleine strandloper Calidris minuta : Drenthe, Little Stint, Lofar, buinen-Exloo, kleine strandloper, strandloper  Waterral Rallus aquaticus : Drenthe, Lofar, Water Rail, ral Buinen-Exloo, waterral  Groenpootruiter Tringa nebularia : Buinen, Drenthe, Exloo, Greenshank, Lofar, doortrekker, strandloper, wintergast, zomergast 
Graspieper Anthus pratensis : Drenthe, Lofar, Meadow Pipit, graspieper, kwikstaart  Waterhoen Gallinula chloropus : Drenthe, Lofar, Moorhen, buinen-Exloo, ral, waterhoen  Purperreiger Ardea purpurea : Drenthe, Lofar, Purple Heron, buinen-Exloo, purperreiger, reiger 
Kneu man Simyra albovenosa : Drenthe, Exloo, Linnet, doortrekker, jaarvogel, wintervogel  Kneu vrouw Simyra albovenosa : Drenthe, Exloo, Linnet, doortrekker, jaarvogel, wintervogel  Roodhalsfuut Podiceps grisegena : Diependal, Drenthe, Kijkhut, Red-necked Grebe, fuut, roodhalsfuut 
Grauwe kiekendief - man Circus Pygargus : Groningen, Montagu's Harrier, Reiderwolderpolder, havik, kiekendief  Rosse grutto Limosa lapponica : Bar-tailed Godwit, Terschelling, doortrekker, jaargast, wintergast  Steenloper Arenaria interpres : Ruddy Turnstone, Terschelling, doortrekker, jaargast, steenloper, strandloper, wintergast, zomergast 
Visdief Sterna hirundo : Common Tern, Terschelling-Harlingen, Waddenzee, stern  Kleine mantelmeeuw Larus graellsii : Friesland, Lesser Black-backed Gull, Terschelling-Harlingen, Waddenzee, mantelmeeuw, meeuw  Wintertaling man Anas crecca : Anas crecca, Groningen, Stadskanaal, Teal, Veenhuizerstukken, eend, rode lijst, wintertaling 
Wintertaling vrouw Anas crecca : Anas crecca, Groningen, Stadskanaal, Teal, Veenhuizerstukken, eend, rode lijst, wintertaling  Grote zilverreiger Casmerodius albus : Great Egret, Groningen, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, grote zilverreiger, reiger  Kievit Vanellus vanellus : Drenthe, Exloo, Lapwing, Lofar, doortrekker, jaarvogel, plevier, wintervogel 
Geelgors Emberiza citrinella : Yellowhammer, geelgors, gors, vledder, vogelhut  Blauwborst man Luscinia svecica : Bluethroat, Buine, Drenthe, Exloo, Lofar, zanger  Blauwborst vrouw Luscinia svecica : Bluethroat, Groningen, Jaap Deensgat, Lauwersmeer 
Knobbelzwaan Cygnus olor : Buinen, Exloo, Lofar, Mute Swan, eend, jaarvogel, wintergast  Heremietibis Geronticus eremita : Barlage-Barkhoorn, Groningen, Northern Bald Ibis, ibis  IJsvogel Alcedo atthis : AWD, Amsterdamse Waterleidingduinen, Noord-Holland, ijsvogel, kingfisher 
Tureluur Tringa totanus : Groningen, Onnerpolder, Redshank, doortrekker, jaarvogel, strandloper, wintervogel  Kokmeeuw Croicocephalus ridibundu : Black-headed Gull, Jaarvogel. Zeer talrijke broedvogel, Onnerpolder, doortrekker en wintervogel in zeer groot aantal, kokmeeuw, meeuw  Veldleeuwerik Alauda arvensis : Groningen, Onnerpolder, doortrekker, jaarvogel, leeuwerik, skylark, wintervogel 
Kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus : Drenthe, Lofar, Reed Warbler, buinen-Exloo, zangvogel  Bosruiter Tringa glareola : Stadskanaal, Veenhuizerstukken, Wood Sandpiper, strandloper  Rode wouw Milvus milvus : Groningen, Red Kite, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, havik, roofvogel 
Kleine plevier Charadrius dubius : Groningen, Little Ringed Plover, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, plevier  Buizerd Buteo buteo : Common Buzzard, Groningen, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, buizerd, roofvogel, vogel  Bontbekplevier Charadrius hiaticula : Breebaartpolder, Dollard, Groningen, Ringed Plover, plevier 
Zwarte zwaan Cygnus atratus : Drenthe, Nieuw-Buinen, exoot, vloeivelden, zwaan, zwarte zwaan  Koolmees Parus major : Drenthe, Great tit, broedvogel, doortrekker, fotohut, jaarvogel, mees, vledder  Staartmees Aegithalos caudatus : Drenthe, Long-tailed tit, fotohut, jaarvogel, mees, standvogel, vledder 
Merel vrouw Turdus merula : Common Blackbird, Drenthe, doortrekker, jaarvogel, lijster, vledder, vogelhut, wintervogel  Merel man Turdus merula : Common Blackbird, Drenthe, doortrekker, jaarvogel, lijster, vledder, vogelhut, wintervogel  Holenduif Columba oenas : Drenthe, Stock Dove, duif, holenduif, vledder, vogelhut 
Heggenmus Prunella modularis : Drenthe, Dunnock, Heggenmus, vledder, vogelhut  Sijs Carduelis spinus : Drenthe, Nieuw-Buinen, Siskin, sijs, vink  Europese kanarie Serinus serinus : Assen, Drenthe, vink, zeldzaam 
Kramsvogel Turdus Pilaris : Drenthe, Fieldfare, Nieuw-Buinen, broedvogel, doortrekker, jaarvogel, lijster, wintergast  Pestvogel Bombycilla garrulus : Assen, Bohemian Waxwing, Drenthe, pestvogel  Zwarte mees Parus ater : Coal Tit, Drenthe, Nieuw-Buinen, mees, zwarte mees 
Koperwiek Turdus iliacus : Drenthe, Nieuw-Buinen, Redwing, doortrekker, lijster, wintergast  Oosterse zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros phoenicuroides : Drenthe, Eastern Black Redstart, Oosterse zwarte roodstaart, Rolde, Zeer zeldzaam, lijster  Heilige ibis Threskiornis aethiopicus : Drenthe, Exloërveen, Sacred ibis, escape, ibis, jaarvogel 
Roodpootvalk Falco vespertinus : Ellersinghuizerveld, Groningen, Red-footed Falcon, Ruiten Aa, Smeerling, doortrekker, valk, zeldzaam  Lammergier Gypaetus barbatus : gier, baardgier, havik, aaseter, Griekenland, Kreta, lammergier, roofvogel  Zwarte ibis Plegadis falcinellus : Glossy ibis, Groningen, Kropswolderbuitenpolder, dwaalgast, ibis, zeldzaam 
Houtduif Columba palumbus : Drenthe, Nieuw-Buinen, Wood Pigeon, doortrekker, duif, jaarvogel, wintervogel  Steppekiekendief Circus macrourus : Pallid Harrier, Lofar, Drenthe, Exloerveen, zeldzaam  Boerenzwaluw Hirundo rustica : Barn Swallow, Groningen, Onnerpolder, doortrekker, zomervogel, zwaluw 
Wulp Numenius arquata : Curlew, Texel, doortrekker, jaarvogel, strandloper, wintervogel  Rotgans Branta bernicla : Dark-bellied Brent Goose, Texel, eend, trekvogel, wintergast  Drieteen strandloper Calidris alba : Sanderling, doortrekker, jaargast, strandloper, wintergast 
Grutto Limosa limosa : Black-tailed Godwit, Buinen, Drenthe, Exloo, Lofar, doortrekker, jaarvogel, strandloper  Ruigpootbuizerd Buteo Lagopes : Buinen, Drenthe, Rough-legged Buzzard, doortrekker, havik, wintergast  Ransuil Asio otus : Bellingwolde, Groningen, Long-eared owl, doortrekker, jaarvogel, uil 
Grauw klauwier Lanius collurio : Drenthe, Gasterse Duinen, Red-backed Shrike, doortrekker, klauwier, zomervogel  Blauwe reiger Ardea cinerea : Emmen, Grey heron, doortrekker, jaarv, reiger, wintervogel  Huiszwaluw Delichon urbicum : House Martin, doortrekker, zomervogel, zwaluw 
Kluut Recurvirostra avosetta : De Putten, Hondsbosse zeewering, Noord-Holland, Pied Avocet, Schoorl, doortrekker, jaarvogel, wintervogel  Lepelaar Platalea leucorodia : Eurasian Spoonbill, broedvogel, doortrekker, ibis, zomervogel  Grote gele kwikstaart Motacilla cinerea : Buinen, Drenthe, Exloo, Grey Wagtail, Lofar, doortrekker, jaarvogel, kwikstaart, wintervogel 
Kemphaan Kemphaan : Groningen, Ruff, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, doortrekker, jaarvogel, kemphaan, strandloper, wintervogel  Krakeend vrouw Anas strepera : Gadwall, Schiermonnikoog, doortrekker, eend, jaarvogel, wintervogel  Krakeend man Anas strepera : Gadwall, Schiermonnikoog, doortrekker, eend, jaarvogel, wintervogel 
Fuut Podiceps cristatus : Great Crested Grebe, Schiermonnikoog, doortrekker, fuut, jaarvogel, wintervogel  Slobeend man Anas clypeata : Northern Shoveler, Schiermonnikoog, doortrekker, eend, jaarvogel, wintervogel  Slobeend vrouw Anas clypeata : Northern Shoveler, Schiermonnikoog, doortrekker, eend, jaarvogel, wintervogel 
Grauwe gans Anser anser : Greylag Goose, doortrekker, eend, jaarvogel, wintergast  Roodhalsgans Branta ruficollis : Red-breasted Goose, Schiermonnikoog, eend, wintergast  Eider Somateria mollissima : Eider, Schiermonnikoog, eend, jaarvogel, wintervogel 
Zilvermeeuw Larus argentatus : Herring Gull, doortrekker, jaarvogel, jmeeuw, wintervogel  Tafeleend man Aythya ferina : Pochard, doortrekker, eend, jaarvogel, wintervogel  Tjiftjaf Phylloscopus collybita : Buinen, Chiffchaff, Drenthe, doortrekker, jaarvogel, wintervogel, zanger 
Boompieper Anthus trivialis : Drenthe, Lofar, Tree pipit, buinen-Exloo, kwikstaart  Gele kwikstaart Motacilla flava : Blue-headed Wagtail, Groningen, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, doortrekker, kwikstaart, zomervogel  Spreeuw Sturnus vulgaris : Starling 
Bergeend  Winterkoning Troglodytes troglodytes : Drenthe, Nieuw-Buinen, Winter Wren, doortrekker, jaarvogel, standvogel, winterkoning  Kleine rietgans Anser brachyrhynchus : Groningen, Pink-footed Goose, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, doortrekker, eend, wintergast 
Blauwe kiekendief vrouw Circus cyaneus : Hen Harrier, doortrekker, havik, jaarvogel, wintervogel  Bruine kiekendief vrouw Circus aeruginosus : Groningen, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, bruine kiekendief, havik  Aalscholver Phalacrocorax carbo : Great Cormorant, Groningen, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, aalscholver, doortrekker, jaarvogel, wintervogel 
Boomkruiper Certhia brachydactyla : Breda, Short-toed Treecreeper, boomkruiper, jaarvogel, standvogel  Zwartkop Syliva atricapilla : Blackcap, Drenthe, Nieuw-Buinen, doortrekker, jaarvogel, wintervogel, zanger  Nijlgans Alopochen aegyptiaca : Egyptian Goose, eend, jaarvogel, wintervogel 
Fazant haan Phasianus colchicus : Pheasant, exoot, fazant, geïntroduceeerd, jaarvogel, standvogel  Fazant hen Phasianus colchicus : Pheasant, exoot, fazant, geïntroduceeerd, jaarvogel, standvogel  Kauw Corvus monedula : Jackdaw, doortrekker, jaarvogel, kraai, wintervogel 
Zilverplevier Pluvialis squatarola : Grey Plover, doortrekker, jaargast, plevier, wintergast  Huismus Zwitserland Passer domesticus : Wallis, onbekend, zwitserland  Notenkraker Nucifraga caryocatactes : kraai, zwitserland 
Postduif Columba : Drenthe, Koster-Doornkamp, Nieuw-Buinen, Pigeon, postduif, vliegen  Turkse tortel Streptopelia decaocto : Collared Dove, Stadskanaal, doortrekker, duif, jaarvogel