Vogels

Vogelwaarnemingen van Lenie Doornkamp. Inmiddels heb ik 272 verschillende vogelsoorten gefotografeerd. Het gaat mij hier hoofdzakelijk om de soorten, in de loop van de jaren hoop ik de minder mooie foto's te kunnen vervangen door betere. Vogels in gevangenschap staan in een ander album.
Bosgors
Emberiza rustica
Noordse kwikstaart
Motacilla flava thunbergi
Draaihals
Jynx torquilla
Sneeuwgans
Anser caerulescens
Witoogeend
Aythya nyroca
Middelste bonte specht
Dendrocoptes medius
Velduil
Asio flammeus
Strandleeuwerik
Eremophila alpestris
Alk
Alca torda
Zeekoet
Uria aalge
Bonte kraai
Corvus cornix
Pontische meeuw
Larus cachinnans
Paapje
Saxicola rubetra
Daurische klauwier
Lanius isabellinus
Grauwe kiekendief man
Circus pygargus
Korhoen
Lyrurus tetrix
Lammergier
Gypaetus barbatus
Roodpootvalk
Falco vespertinus
Roerdomp
Botaurus stellaris
Zwarte zeekoet
Cepphus grylle