Vogels

Vogelwaarnemingen van Lenie Doornkamp.
Inmiddels heb ik 222 verschillende vogelsoorten gefotografeerd, alle in het wild. In de loop van de jaren hoop ik de minder mooie foto's te kunnen vervangen door betere.
Zwarte wouw Milvus migrans : Black Kite, sperwer, Müritz, Duitsland  Nachtegaal Luscinia megarhynchos : Common nightingale, vliegenvanger, Duitsland, rode lijst  Raaf Corvus corax : kraai, rode lijst, Duitsland, Müritz 
Grote karekiet Acrocephalus arundinaceus : Great Reed Warbier, rietzanger, Duitsland, Müritz, Rode lijst  Oehoe Bubo bubo : vogel, uil, oehoe, Bubo bubo, Eagle Owl, Strigidae, rode lijst, Winterswijk, Steengroeve  Zwartkeellijster Turdus atrogularis : vogel, zeer zeldzaam, zwartkeellijster, Turdus atrogularis, Groningen, Scheemda 
Grote zaagbek vrouw Mergus merganser : Goosander, Mergus merganser, eend, grote zaagbek, Bronneger, Drenthe  Grote zaagbek man Mergus merganser : Goosander, Mergus merganser, eend, grote zaagbek, Buinen, Drenthe  20171204-barmsijs Acanthis flammea : Acanthis flammea, Mealy, Redpoll, vink, Emmen, Drenthe, zeldzame broedvogel 
Beflijster Turdus torquatus : Beflijster, Ring Ouzel, Turdus torquatus, Vliegenvanger, Muscicapidae, doortrekker in vrij klein aantal, schaars, Stadskanaal, Groningen  Zeearend Haliaeetus albicilla : White-tailde Eagle, Sperwer, roofvogel, Lauwersmeergebied, Ezumakeeg  Grote mantelmeeuw Larus marinus : Great Black-backed Gull, Meeuw, Rode lijst, Lauwersmeergebied, Lauwersoog 
Dwergarend Hieraaetus pennatus : Portugal, Alentejo, Malagueira, Évora, Booted Eagle, dwergarend, Hieraaetus pennatus  Woudaap man Ixobrychus minutus : Heerenveen, Woudaap, Ixobrychus minutus, zeldaaam, reiger  Woudaap vrouw Ixobrychus minutus : Heerenveen, Woudaap, Ixobrychus minutus, zeldaaam, reiger 
Goudplevier Pluvialis apricaria : Goudplevier, Pluvialis apricaria, European Golden Plover, Rode lijst, Texel  Ralreiger Ardeola ralloides : Groningen, Leinwijk, Zeer zeldzaam, Zuidlaardermeer, ralreiger, Ardeola ralloides  Orpheusspotvogel Hippolais polyglotta : Hippolais polyglotta, orpheusspotvogel, zeer zeldzaam, Anderen, Drenthe, Melodious Warbler 
Waterpieper Anthus spinoletta : Anthus spinoletta, Water pipit, Lofargebied, waterpieper  Vuurgoudhaan Regulus ignacapillus : Vuurgoudhaan, Common Firecrest, Regulus ignacapillus, Exloo, Drenthe  Baardman man Panurus biarmicus : Baardma, Bearded Reedling, rietvogel, Lofargebied, Drenthe 
Baardman vrouw Panurus biarmicus : Baardma, Bearded Reedling, rietvogel, Lofargebied, Drenthe  Kraanvogel Grus grus : kraanvogel, Common crane, Grus grus, Lofargebied, Exloo, Buinen, Drenthe  Casarca man Tadorna ferruginea : Casarca, Tadorna ferruginea, Ruddy Shelduck, eend, Holte, Groningen 
Nonnetje man Mergellus albellus : Nonnetje, Smew, Mergellus albellus, eend, rode lijst, Diependal, Oranje, Drenthe  Nonnetje vrouw Mergellus albellus : Nonnetje, Smew, Mergellus albellus, eend, rode lijst, Diependal, Oranje, Drenthe  Brilduiker man Bucephala clangula : Brilduiker, Bucephala clangula, Common goldeneye, eend, rode lijst, zeldzame broedvogel, Veenhuizerstukken, Stadskanaal, Groningen 
Ringsnaveleend man Aythya collaris : Ringsnaveleend, Aythya collaris, eend, zeer zeldzaam, Appingedam, Groningen  Klapekster Lanius excubitor : Klapekster, Lanius excubitor, Greaut Grey Shrike, klauwier, Lofargebied, Drenthe, Buinen, Exloo, rode lijst  Kuifeend man Athya fuligula : Kuifeend, Tufted Duck, Athya fuligula, eend, vrij talrijke broedvogel, doortrekker, wintervogel in groot aantal, Borger, Drenthe 
Kuifeend vrouw Athya fuligula : Kuifeend, Tufted Duck, Athya fuligula, eend, vrij talrijke broedvogel, doortrekker, wintervogel in groot aantal, Lofargebied, Drenthe  Roerdomp Botaurus stellaris : roerdomp, Botaurus stellaris, Eurasian Bittern, rode lijst, Groningen, Stadskanaal  Torenvalk Falco tinnunculus : Torenvalk, Falco tinnunculus, Kestrel, roofvogel, valk, Buinen, Drenthe 
Wilde zwaan Cygnus cygnus : Groningen, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, Vrij algemeen, Wilde zwaan, wintergast  Zwartbuikwaterspreeuw Cinclus cinclus : Cinclus cinclus, Dipper, Drenthe, Emmen, waterspreeuw  Noordse kauw Corvus monedula monedula : Corvus monedula monedula, Friesland, Noordse kauw, Schiermonnikoog 
Oeverpieper Anthus petrosus : Friesland, Rock pipet, Schiermonnikoog, oeverpieper, pieper  Brandgans Branta leucopsis : Barnacle goose, Schiermonnikoog, Westerplas, brandgans  Witbuikrotgans Branta hrota : Friesland, Pale-bellied Brent Goose, Schiermonnikoog, Westerplas, rode lijst, witbuikrotgans 
Pijlstaart man Anas acuta : Anas acuta, Friesland, Northern pintail, Schiermonnikoog, eend, pijlstaart, rode lijst  Groene specht Picus viridis : Delden, Green Woodpecker, Hof van Twente, Picus viridis, groene specht, rode lijst, specht  Visarend Pendion haliaetus : Groningen, Osprey, Pendion haliaetus, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, doortrekker, roofvogel, visarend 
Watersnip Gallinago gallinago : Common Snipe, Groningen, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, strandloper, watersnip  Witgat Tringa ochropus : Green sandpiper, Groningen, Stadskanaal, Tringa ochropus, Veenhuizerstukken, doortrekker, jaargast, wintergast, witgat, zomergast  Paapje Saxicola rubetra : Drenthe, Lofar-gebied, Muscicapidae, Saxicola rubetra, Vliegenvangers, Whinchat, paapje, rode lijst 
Slechtvalk Falco peregrinus : Falco peregrinus, Oostvaardersplassen, Peregrine Falcon, rode lijst, slechtvalk  Zwarte ooievaar Ciconia nigra : Black Stork, Groningen, Stadskanaal, doortrekker in uiterst klein aantal, ooievaar, zeldzaam  Gekraagde roodstaart vrouw Phoenicurus phoenicurus : Common Redstart, Flevoland, Oostvaardersplassen, broedvogel, doortrekker, gekraagde roodstaart, lijster, zomervogel 
Boomvalk Falco subbuteo : Drenthe, Dwingelderveld, Hobby, boomvalk, rode lijst, valk, zomervogel  Slangenarend Circaetus gallicus : Drenthe, Dwingelderveld, Short-toed Snake Eagle, roofvogel, slangenarend  Lachstern Gelochelidon nilotica : Groningen, Gull-billed Tern, Heeresmeer, Nieuwe Pekela, doortrekker, lachstern, rode lijst, stern, zeldzaam 
Zanglijster Turdus philomelos : Drenthe, Nieuw-Buinen, Song Trush, Turdus philomelos, algemene broedvogel, doortrekker en wintergast in groot aantal, vliegenvanger, wegtrekkend, zanglijster, zeer talrijk  Geoorde fuut Podiceps nigricollis : 't Roegwold, Black-necked Grebe, Groningen, Jaarvogel. Schaarse broedvogel, Podiceps nigricollis, doortrekker in vrij klein aantal, fuut, geoorde fuut, wintervogel in zeer klein aantal  Witwangstern Chlidonias hybrida : 't Roegwold, Chlidonias hybrida, Groningen, Whiskered Tern, onregelmatige broedvogel, stern, witwangstern, zeldzaam 
Zwarte stern Chlidonias niger : 't Roegwold, Black Tern, Chlidonias niger, Groningen, Zomervogel. Vrij schaarse broedvogel, doortrekker in zeer groot aantal, rode lijst, zwarte stern  Snor Locustella luscinioides : Groningen, Locustella luscinioides, Onlanden, Savi's Warbler, Zomervogel. Vrij schaarse broedvogel, doortrekker in onbekend aantal, rode lijst, snor  Bosrietzanger Acrocephalus palustris : Acrocephalus palustris, Exloo, Lofar, Marsh Warbler, Zomervogel. Talrijke broedvogel, bosrietzanger, doortrekker in vrij klein aantal 
Ekster Pica pica : Magpie, Nieuw-Buinen, Pica pica, ekster, jaarvogel, standvogel, talrijke broedvogel  Zomertortel Streptopelia turtur : Streptopelia turtur, Texel, Turtle Dove, Vrij talrijke broedvogel, rode lijst, wegtrekkend, zomertortel  Stormmeeuw Larus canus : Common Gull, Larus canus, Texel, doortrekker en wintergast in zeer, groot aantal, jaarrond aanwezig, meeuw, stormmeeuw, vrij schaarse broedvogel 
IJseend Clangula hyemalis : Clangula hyemalis, Doortrekker en wintergast in klein aantal, Long-tailed Duck, Texel, ijseend, zeldzaam  Kanoet Calidris canutus : Calidris canutus, Doortrekker en witnergast in groot aantal, Red Knot, Texel, jaargast, kanoet, zomergast in vrij klein aantal  Grote stern Sterna sandvicensis : Sandwich Tern, Sterna sandvicensis, Texel, Vrij talrijke broedvogel, doortrekker in vrij groot aantal, grote stern, jaarvogel, rode lijst, wintervogel in uiterst klein aantal 
Oeverloper Actitis hypoleucos : Actitis hypoleucos, Jaarvogel. Uiterst schaarse broedvogel, doortrekker in vrij groot aantal, oeverloper, rode lijst, wintervogel in uiterst klein aantal, zomervogel in zeer klein aantal  Vale gier Gyps fulvus : Griffon Vulture, Gyps fulvus, Texel, vale gier, zeldzaam  Braamsluiper Sylvia curruca : (Vrij) talrijke broedvogel, Lesser Whitethroat, Stadskanaal, Sylvia curruca, doortrekker in vrij klein aantal, grasmus, zomervogel 
Zomertaling man Anas querquedula : Drenthe, Garganey, Lofargebied, doortrekker, eend, rode lijst, schaarse broedvogel, zomervogel  Koekoek vrouw Cuculus canorus : Cuckoo, Cuculus canorus, Groningen. Zomervogel. Vrij talrijke broedvogel, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, doortrekker in vrij groot aantal, koekoek, rode lijst  Koekoek man Cuculus canorus : Cuckoo, Cuculus canorus, Groningen. Zomervogel. Vrij talrijke broedvogel, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, doortrekker in vrij groot aantal, koekoek, rode lijst 
Rotsduif Columba livia : Monchique, Portugal, Rock Dove, Rotsduif  Roodstuitzwaluw Hirundo daurica : Monchique, Portugal, Red dumped Swallow, roodstuitzwaluw  Alpengierzwaluw Tachymarptis melba : alpengierzwaluw, Portugal, Armacao de Pera 
Hop Upupa epops : Hoopoe, Hop, In Nederland onregelmatige broedvogel, Portugal, Ria Formosa, doortrekker en zomergast in uiterst klein aantal.  Blauwe ekster Cyanopica cooki : Cyanopica cooki, Portugal, Ria Formosa, blauwe ekster  Bijeneter Meropus apiaster : Bee-eater, Portugal, Ria Formosa, Zomervogel. In Nederland onregelmatige broedvogel. Doortrekker in uiterst klein aantal., bijeneter 
Kuifleeuwerik Galerida cristata : Crested Lark, Portugal, Ria Formosa  Strandplevier Charadrius alexandrinus : Kentish Plover, Portugal, Ria Formosa  Dwergstern Sterna albifrons : Little Tern, Portugal, Ria Formosa 
Steltkluut - vrouw Himantopus himantopus : Black-winged Stilt, Portugal, Ria Formosa  Steltkluut - man Himantopus himantopus : Black-winged Stilt, Portugal, Ria Formosa  Krombekstrandloper Calidris ferruginea : Curlew Sandpiper, Portugal, Ria Formosa 
Koereiger Bubulcus ibis : Cattle Egret, Portugal, Ria Formosa  Dodaars Tachibaptus ruficollis : Little Grebe, Portugal, Ria Formosa  Graszanger Cisticola juncidis : Portugal, Ria Formosa, Zitting Cisitcola, waaierstaartrietzanger 
Kleine zilverreiger Egretta garzetta : Little Egret, Portugal, Ria Formosa  Regenwulp Numenius phaeopus : Portugal, Regenwulp, Ria Formosa, Whimbrel  Blauwe rotslijster Monticola solitarius : Portugal, blauwe rotslijster, Blue Rock Thrush, Monticola solitarius 
Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros aterrimus : Zwarte roodstaart, ondersoort, Portugal, Phoenicurus ochruros aterrimus, Black Redstart  Jan van Gent Morus Bassanus : Northern Gannet, Jan van Gent, Morus Bassanus, Sagres, Portugal  Zwarte spreeuw Sturnus unicolor : Sagres, Portugal, zwarte spreeuw, Sturnus unicolor, Spotless Starling 
Parkgans Anser anser forma domestica : Buinen, Lofar, aanatidae, eendvogel, parkgans  Goudvink man Pyrrhula pyrrhula : Bullfinch, Emmen, Jaarvogel. Vrij talrijke broedvogel, doortrekker en wintervogel in vrij klein tot vrij groot aantal, goudvink, vink  Goudvink vrouw Pyrrhula pyrrhula : Bullfinch, Jaarvogel. Vrij talrijke broedvogel, doortrekker en wintervogel in vrij klein tot vrij groot aantal, fotohut Wildernistrek, goudvink, vink 
Smient vrouw Anas Penelope : Eelde-Paterswolde, Jaarvogel. Uiterst schaarse broedvogel, Mareca penelope, Onlanden, Wigeon, doortrekker, eend, smient, wintergast  Smient man Anas Penelope : Eelde-Paterswolde, Jaarvogel. Uiterst schaarse broedvogel, Mareca penelope, Onlanden, Wigeon, doortrekker, eend, smient, wintergast  Toendrarietgans Anser serrirostris : Toendrarietgans, Anser serrirostris, Tundra Bean Goose, eend, Exloo, Drenthe 
Bonte kraai Corvus cornix : bonte kraai, Corvus cornix, Hooded Crow, Corvus cornix, Stadskanaal, Jaargast, doortrekker en wintergast in vrij klein aantal, zomergast in uiterst klein aantal, incidentele broedvogel  Zwarte kraai Corvus corone : zwarte kraai, Corvus corone, Carrion Crow, kraai, Stadskanaal, Groningen  Matkop Poecile montanus : Matkop, Poecile montanus, Willow Tit, fotohut Wildernistrek, Vledder, Drenthe 
Groenling Carduelis chloris : fotohut Wildernistrek, groenling, Carduelis chloris, Greenfich, vink, Vledder, Drenthe  Kleine zwaan Cygnus bewickii : kleine zwaan, Cygnus bewickii, Bewick's Swan, eend, Anatidae, Buinen, Drenthe, doortrekker, wintergast  Roek Corvus frugilegus : roek, corvus frugilegus, kraai, Corvidae, koloniebroeder, Nieuw-Buinen, Drenthe 
Zwarte ruiter Tringa erythropus : Breebaartpolder, Groningen, Spotted Redshank, doortrekker, jaargast, strandloper, wintergast, zwarte ruiter  Kleine vliegenvanger Ficedula parva : Drenthe, Red-breasted Flycatcher, Schoonloo, doortrekker, vliegenvanger, zeldzaam  Grasmus Sylvia communis : Buinen, Drenthe, Exloo, Lofar, Whitethroat, doortrekker, zanger, zomervogel 
Gierzwaluw Apus apus : Buinen, Drenthe, Exloo, Lofar, broedvogel, common Swift, doortrekker, zomervogel  Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros : Black Redstart, Drenthe, Nieuw-Buinen, Zwarte roodstaart, lijster  Fitis Phylloscopus trochilus : Flevoland, Oostvaardersplassen, Willow Warbler, fitis, zanger 
Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus : Flevoland, Oostvaardersplassen, Sedge Warbler, rietzanger, zanger  Tuinfluiter Sylvia borin : Garden Warbler, Oostvaardersplassen, Sylvia borin, tuinfluiter, zanger  Scholekster Haematopus ostrolegus : Oystercatcher, scholekster, Exloerveen, Drenthe 
Rietgors man Emberiza schoeniclus : Buinen, Drenthe, Exloo, Lofar, Reed Bunting, doortrekker, gors, jaarvogel  Rietgors - vrouw Emberiza schoeniclus : Drenthe, Nieuw-Buinen, Reed Bunting, doortrekker, gors, jaarvogel, visvijver  Roodborsttapuit man Saxicola torquata : Buinen, Drenthe, Exloo, Lofar, doortrekker, jaarvogel, lijster, wintervogel 
Roodborsttapuit vrouw Saxicola torquata : Stadskanaal, Veenhuizerstukken, doortrekker, jaarvogel, lijster, roodborsttapuit, wintervogel  Grote lijster Turdus viscivorus : Mistle thrush, broedvogel, doortrekker, jaarvogel, lijster, wintervogel  Grote Canadese Gans Branta canadensis : Greater Canada Goose, eend, jaarvogel, wintervogel 
Smelleken Falco columbarius : Drenthe, Lofar, Merlin, smelleken, valk  Wilde eend Anas platyrhynchos : Mallard, broedvogel, doortrekker, eend, jaarvogel, wintervogel  Sperwer Accipiter nisus : Sperwer, Accipiter nisus, Sparrowhawk, doortrekker, havik, jaarvogel, wintergast, Drenthe 
Indische gans Anser indicus : Bar-headed Goose, Drenthe, Lofar, exoot, gans, indische gans  Ooievaar Ciconia ciconia : Grijpskerk, Groningen, White Stork, ooievaar  Meerkoet Fulica atra : Buinen, Coot, Drenthe, Exloo, Lofar, doortrekker, jaarvogel, ral, wintervogel 
Grote bonte specht mnl Dendrocopus major : Great Spotted Woodpecker, HBN3, Lemele, Overijssel, fotohut, specht  Vink man Fringilla coelebs : Chaffinch, HBN3, doortrekker, fotohut, jaarvogel, vink, vogelhut, wintervogel  Vink vrouw Fringilla coelebs : Chaffinch, doortrekker, jaarvogel, vink, wintervogel 
Kuifmees Parus cristatus : Crested Tit, HBN3, Lemele, Overijssel, fotohut, kuifmees, mees  Appelvink Coccothraustes coccothraustes : HBN3, Hawfinch, Lemele, Overijssel, appelvink, fotohut, vink  Havik Accipiter gentilis : Drenthe, Goshawk, Nieuw-Buinen, havik, roofvogel 
Putter Carduelis carduelis : Goldfinch, Stadskanaal, doortrekker, jaarvogel, vink, wintervogel  Ringmus Passer monanus : Ringmus, Passer montanus, Tree sparrow, Drenthe, mus, doortrekker, jaarvogel, wintervogel  Gaai Garrulus glandarius : gaai, vlaamse gaai, garrulus glandarius, kraai, Drenthe 
Keep Fringilla montifringilla : Brambling, jaargast, vink, wintergast, zomergast  Goudhaan Regulus regulus : Goldcrest, Groningen, Stadskanaal, goudhaan, zangvogel  Kolgans Anser albifrons : Drenthe, Greater White-fronted Goose, Lofar, doortrekker, eend, jaarvogel, wintervogel 
Roodborst Erithacus rubecula : Robin, broedvogel, doortrekker, fotohut, jaarvogel, lijster, vledder, wintervogel  Glanskop Poecile palustris : Drenthe, Marsh tit, fotohut, glanskop, mees, vledder  Boomklever Sitta europaea : Drenthe, Nuthatch, boomklever, fotohut, jaarvogel, standvogel, vledder, vogelhut 
Tapuit Oenanthe oenanthe : Buinen, Exloo, Lofar, Northern Wheatear, doortrekker, rode lijst, vliegenvanger, zomervogel  Huismus man Passer domesticus : Drenthe, House sparrow, Nieuw-Buinen, jaarvogel, mus, standvogel  Huismus vrouw Passer domesticus : Drenthe, House sparrow, Nieuw-Buinen, jaarvogel, mus, standvogel 
Pimpelmees Parus caeruleus : Blue tit, Drenthe, Nieuw-Buinen, doortrekker, jaarvogel, mees, standvogel  Witte kwikstaart Motacilla alba : Groningen, Pied Wagtail, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, doortrekker, jaarvogel, kwikstaart, wintervogel  Kleine strandloper Calidris minuta : Drenthe, Little Stint, Lofar, buinen-Exloo, kleine strandloper, strandloper 
Waterral Rallus aquaticus : Drenthe, Lofar, Water Rail, ral Buinen-Exloo, waterral  Groenpootruiter Tringa nebularia : Buinen, Drenthe, Exloo, Greenshank, Lofar, doortrekker, strandloper, wintergast, zomergast  Graspieper Anthus pratensis : Drenthe, Lofar, Meadow Pipit, graspieper, kwikstaart 
Waterhoen Gallinula chloropus : Drenthe, Lofar, Moorhen, buinen-Exloo, ral, waterhoen  Purperreiger Ardea purpurea : Drenthe, Lofar, Purple Heron, buinen-Exloo, purperreiger, reiger  Kneu man Simyra albovenosa : Drenthe, Exloo, Linnet, doortrekker, jaarvogel, wintervogel 
Kneu vrouw Simyra albovenosa : Drenthe, Exloo, Linnet, doortrekker, jaarvogel, wintervogel  Roodhalsfuut Podiceps grisegena : Diependal, Drenthe, Kijkhut, Red-necked Grebe, fuut, roodhalsfuut  Grauwe kiekendief - man Circus Pygargus : Groningen, Montagu's Harrier, Reiderwolderpolder, havik, kiekendief 
Rosse grutto Limosa lapponica : Bar-tailed Godwit, Terschelling, doortrekker, jaargast, wintergast  Steenloper Arenaria interpres : Ruddy Turnstone, Terschelling, doortrekker, jaargast, steenloper, strandloper, wintergast, zomergast  Visdief Sterna hirundo : Common Tern, Terschelling-Harlingen, Waddenzee, stern 
Kleine mantelmeeuw Larus graellsii : Friesland, Lesser Black-backed Gull, Terschelling-Harlingen, Waddenzee, mantelmeeuw, meeuw  Wintertaling man Anas crecca : Anas crecca, Groningen, Stadskanaal, Teal, Veenhuizerstukken, eend, rode lijst, wintertaling  Wintertaling vrouw Anas crecca : Anas crecca, Groningen, Stadskanaal, Teal, Veenhuizerstukken, eend, rode lijst, wintertaling 
Grote zilverreiger Casmerodius albus : Great Egret, Groningen, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, grote zilverreiger, reiger  Kievit Vanellus vanellus : Drenthe, Exloo, Lapwing, Lofar, doortrekker, jaarvogel, plevier, wintervogel  Geelgors Emberiza citrinella : Yellowhammer, geelgors, gors, vledder, vogelhut 
Blauwborst man Luscinia svecica : Bluethroat, Buine, Drenthe, Exloo, Lofar, zanger  Blauwborst vrouw Luscinia svecica : Bluethroat, Groningen, Jaap Deensgat, Lauwersmeer  Knobbelzwaan Cygnus olor : Buinen, Exloo, Lofar, Mute Swan, eend, jaarvogel, wintergast 
Heremietibis Geronticus eremita : Barlage-Barkhoorn, Groningen, Northern Bald Ibis, ibis  IJsvogel Alcedo atthis : AWD, Amsterdamse Waterleidingduinen, Noord-Holland, ijsvogel, kingfisher  Tureluur Tringa totanus : Groningen, Onnerpolder, Redshank, doortrekker, jaarvogel, strandloper, wintervogel 
Kokmeeuw Croicocephalus ridibundu : Black-headed Gull, Jaarvogel. Zeer talrijke broedvogel, Onnerpolder, doortrekker en wintervogel in zeer groot aantal, kokmeeuw, meeuw  Veldleeuwerik Alauda arvensis : Groningen, Onnerpolder, doortrekker, jaarvogel, leeuwerik, skylark, wintervogel  Kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus : Drenthe, Lofar, Reed Warbler, buinen-Exloo, zangvogel 
Bosruiter Tringa glareola : Stadskanaal, Veenhuizerstukken, Wood Sandpiper, strandloper  Rode wouw Milvus milvus : Groningen, Red Kite, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, havik, roofvogel  Kleine plevier Charadrius dubius : Groningen, Little Ringed Plover, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, plevier 
Buizerd Buteo buteo : Common Buzzard, Groningen, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, buizerd, roofvogel, vogel  Bontbekplevier Charadrius hiaticula : Breebaartpolder, Dollard, Groningen, Ringed Plover, plevier  Zwarte zwaan Cygnus atratus : Drenthe, Nieuw-Buinen, exoot, vloeivelden, zwaan, zwarte zwaan 
Koolmees Parus major : Drenthe, Great tit, broedvogel, doortrekker, fotohut, jaarvogel, mees, vledder  Staartmees Aegithalos caudatus : Drenthe, Long-tailed tit, fotohut, jaarvogel, mees, standvogel, vledder  Merel vrouw Turdus merula : Common Blackbird, Drenthe, doortrekker, jaarvogel, lijster, vledder, vogelhut, wintervogel 
Merel man Turdus merula : Common Blackbird, Drenthe, doortrekker, jaarvogel, lijster, vledder, vogelhut, wintervogel  Holenduif Columba oenas : Drenthe, Stock Dove, duif, holenduif, vledder, vogelhut  Heggenmus Prunella modularis : Drenthe, Dunnock, Heggenmus, vledder, vogelhut 
Sijs Carduelis spinus : Drenthe, Nieuw-Buinen, Siskin, sijs, vink  Europese kanarie Serinus serinus : Assen, Drenthe, vink, zeldzaam  Kramsvogel Turdus Pilaris : Drenthe, Fieldfare, Nieuw-Buinen, broedvogel, doortrekker, jaarvogel, lijster, wintergast 
Pestvogel Bombycilla garrulus : Assen, Bohemian Waxwing, Drenthe, pestvogel  Zwarte mees Parus ater : Coal Tit, Drenthe, Nieuw-Buinen, mees, zwarte mees  Koperwiek Turdus iliacus : Drenthe, Nieuw-Buinen, Redwing, doortrekker, lijster, wintergast 
Oosterse zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros phoenicuroides : Drenthe, Eastern Black Redstart, Oosterse zwarte roodstaart, Rolde, Zeer zeldzaam, lijster  Heilige ibis Threskiornis aethiopicus : Drenthe, Exloërveen, Sacred ibis, escape, ibis, jaarvogel  Roodpootvalk Falco vespertinus : Ellersinghuizerveld, Groningen, Red-footed Falcon, Ruiten Aa, Smeerling, doortrekker, valk, zeldzaam 
Lammergier Gypaetus barbatus : gier, baardgier, havik, aaseter, Griekenland, Kreta, lammergier, roofvogel  Zwarte ibis Plegadis falcinellus : Glossy ibis, Groningen, Kropswolderbuitenpolder, dwaalgast, ibis, zeldzaam  Houtduif Columba palumbus : Drenthe, Nieuw-Buinen, Wood Pigeon, doortrekker, duif, jaarvogel, wintervogel 
Steppekiekendief Circus macrourus : Pallid Harrier, Lofar, Drenthe, Exloerveen, zeldzaam  Boerenzwaluw Hirundo rustica : Barn Swallow, Groningen, Onnerpolder, doortrekker, zomervogel, zwaluw  Wulp Numenius arquata : Curlew, Texel, doortrekker, jaarvogel, strandloper, wintervogel 
Rotgans Branta bernicla : Dark-bellied Brent Goose, Texel, eend, trekvogel, wintergast  Drieteen strandloper Calidris alba : Sanderling, doortrekker, jaargast, strandloper, wintergast  Grutto Limosa limosa : Black-tailed Godwit, Buinen, Drenthe, Exloo, Lofar, doortrekker, jaarvogel, strandloper 
Ruigpootbuizerd Buteo Lagopes : Buinen, Drenthe, Rough-legged Buzzard, doortrekker, havik, wintergast  Ransuil Asio otus : Bellingwolde, Groningen, Long-eared owl, doortrekker, jaarvogel, uil  Grauw klauwier Lanius collurio : Drenthe, Gasterse Duinen, Red-backed Shrike, doortrekker, klauwier, zomervogel 
Blauwe reiger Ardea cinerea : Emmen, Grey heron, doortrekker, jaarv, reiger, wintervogel  Huiszwaluw Delichon urbicum : House Martin, doortrekker, zomervogel, zwaluw  Kluut Recurvirostra avosetta : De Putten, Hondsbosse zeewering, Noord-Holland, Pied Avocet, Schoorl, doortrekker, jaarvogel, wintervogel 
Lepelaar Platalea leucorodia : Eurasian Spoonbill, broedvogel, doortrekker, ibis, zomervogel  Grote gele kwikstaart Motacilla cinerea : Buinen, Drenthe, Exloo, Grey Wagtail, Lofar, doortrekker, jaarvogel, kwikstaart, wintervogel  Kemphaan Kemphaan : Groningen, Ruff, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, doortrekker, jaarvogel, kemphaan, strandloper, wintervogel 
Oeverzwaluw Riparia riparia : Oeverzwaluw, Drenthe, Lofargebied, Sand martin, zwaluw  Krakeend vrouw Anas strepera : Gadwall, Schiermonnikoog, doortrekker, eend, jaarvogel, wintervogel  Krakeend man Anas strepera : Gadwall, Schiermonnikoog, doortrekker, eend, jaarvogel, wintervogel 
Fuut Podiceps cristatus : Great Crested Grebe, Schiermonnikoog, doortrekker, fuut, jaarvogel, wintervogel  Slobeend man Anas clypeata : Northern Shoveler, Schiermonnikoog, doortrekker, eend, jaarvogel, wintervogel  Slobeend vrouw Anas clypeata : Northern Shoveler, Schiermonnikoog, doortrekker, eend, jaarvogel, wintervogel 
Grauwe gans Anser anser : Greylag Goose, doortrekker, eend, jaarvogel, wintergast  Roodhalsgans Branta ruficollis : Red-breasted Goose, Schiermonnikoog, eend, wintergast  Eider Somateria mollissima : Eider, Schiermonnikoog, eend, jaarvogel, wintervogel 
Zilvermeeuw Larus argentatus : Herring Gull, doortrekker, jaarvogel, jmeeuw, wintervogel  Tafeleend man Aythya ferina : Pochard, doortrekker, eend, jaarvogel, wintervogel  Tjiftjaf Phylloscopus collybita : Buinen, Chiffchaff, Drenthe, doortrekker, jaarvogel, wintervogel, zanger 
Boompieper Anthus trivialis : Drenthe, Lofar, Tree pipit, buinen-Exloo, kwikstaart  Gele kwikstaart Motacilla flava : Blue-headed Wagtail, Groningen, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, doortrekker, kwikstaart, zomervogel  Spreeuw Sturnus vulgaris : Starling 
Bergeend  Winterkoning Troglodytes troglodytes : Drenthe, Nieuw-Buinen, Winter Wren, doortrekker, jaarvogel, standvogel, winterkoning  Kleine rietgans Anser brachyrhynchus : Groningen, Pink-footed Goose, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, doortrekker, eend, wintergast 
Blauwe kiekendief vrouw Circus cyaneus : Hen Harrier, doortrekker, havik, jaarvogel, wintervogel  Bruine kiekendief vrouw Circus aeruginosus : Groningen, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, bruine kiekendief, havik  Aalscholver Phalacrocorax carbo : Great Cormorant, Groningen, Stadskanaal, Veenhuizerstukken, aalscholver, doortrekker, jaarvogel, wintervogel 
Boomkruiper Certhia brachydactyla : Breda, Short-toed Treecreeper, boomkruiper, jaarvogel, standvogel  Zwartkop Syliva atricapilla : Blackcap, Drenthe, Nieuw-Buinen, doortrekker, jaarvogel, wintervogel, zanger  Nijlgans Alopochen aegyptiaca : Egyptian Goose, eend, jaarvogel, wintervogel 
Fazant haan Phasianus colchicus : Pheasant, exoot, fazant, geïntroduceeerd, jaarvogel, standvogel  Fazant hen Phasianus colchicus : Pheasant, exoot, fazant, geïntroduceeerd, jaarvogel, standvogel  Kauw Corvus monedula : Jackdaw, doortrekker, jaarvogel, kraai, wintervogel 
Zilverplevier Pluvialis squatarola : Grey Plover, doortrekker, jaargast, plevier, wintergast  Huismus Zwitserland Passer domesticus : Wallis, onbekend, zwitserland  Notenkraker Nucifraga caryocatactes : kraai, zwitserland 
Postduif Columba : Drenthe, Koster-Doornkamp, Nieuw-Buinen, Pigeon, postduif, vliegen  Turkse tortel Streptopelia decaocto : Collared Dove, Stadskanaal, doortrekker, duif, jaarvogel