Vogels 09-02-2008—14-02-2021

Vogelwaarnemingen van Lenie Doornkamp. Inmiddels heb ik 254 verschillende vogelsoorten gefotografeerd. Het gaat mij hier hoofdzakelijk om de soorten, in de loop van de jaren hoop ik de minder mooie foto's te kunnen vervangen door betere. Vogels in gevangenschap staan in een ander album.
Start diapresentatie
IJsgors
Calacarius lapponicus
Frater
Linaria flavirostris
Houtsnip
Scolopax rusticola
Koperwiek
Turdus iliacus
Bosuil
Strix aluco
Grauwe gors
Emberiza calandra
Vuurgoudhaan
Regulus ignicapilla
Bruine boszanger
Phylloscopus fuscatus
Goudplevier
Pluvialis apricaria
Gestreepte strandloper
Calidris melanotos