Vogels 09-02-2008—28-05-2021

Vogelwaarnemingen van Lenie Doornkamp. Inmiddels heb ik 257 verschillende vogelsoorten gefotografeerd. Het gaat mij hier hoofdzakelijk om de soorten, in de loop van de jaren hoop ik de minder mooie foto's te kunnen vervangen door betere. Vogels in gevangenschap staan in een ander album.
Start diapresentatie
Grauwe kiekendief man
Circus pygargus
Korhoen
Lyrurus tetrix
Lammergier
Gypaetus barbatus
Roodpootvalk
Falco vespertinus
Roerdomp
Botaurus stellaris
Zwarte zeekoet
Cepphus grylle
Middelste zaagbek
Mergus serrator
Boomleeuwerik
Lullula arborea
IJsgors
Calacarius lapponicus
Frater
Linaria flavirostris