Vogels

Vogels zijn mijn passie, in welke vorm of grootte dan ook. Ze raken mij, altijd weer. Elke voor mij nieuwe soort plaats ik in mijn fotoalbum en ik hou van de soorten een lijst bij.

Baardman

-Naar het vogelalbum-

Laat mij naar de vogels luisteren
Vanuit het riet
Hoor ik hun lied
Zachtjes laat de wind het fluisteren
Geluid van zangers 
Ik hoor hun lied
                                          (tekst: Lenie Doornkamp)